Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma's

Dilemma 1: Energietransitie en concurrerende ruimteclaims

Sessie 29 oktober 2019 van 16.00 uur tot 17.30 uur

Hoe geven we ruimte aan duurzame energie en wegen we concurrerende ruimteclaims af?

We zien een groeiende druk op de Gelderse leefomgeving vanwege de energietransitie. Duurzame energiebronnen - windturbines, zonneparken, warmtecentrales, (mest)vergisters, waterkrachtcentrales – moeten een plek krijgen in het Gelderse landschap. Kunnen we die ruimte bieden? En onder welke voorwaarden? In hoeverre laat duurzame opwekking zich bijvoorbeeld combineren met natuur? In hoeverre zijn we bereid om onze landbouwakkers om te zetten in zonneakkers? Eerst alle daken vol, voordat we nieuwe ruimte aansnijden? Of is het overal nodig?

Aanmelden evenement

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.