De provincie als organisatie

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt in Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) samen met zo'n 1.500 medewerkers.

Persoonlijk leiderschap

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Iedereen toont persoonlijk leiderschap, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor het totaal. Zo dragen we bij aan een Gaaf Gelderland!

Integrale samenwerking

De organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. Bekijk de organisatiestructuur van provincie Gelderland, deze link opent een andere website. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord (PDF 8,6 MB)[KM3] en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie:

  • duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
  • milieu, energie en klimaat
  • vitaal platteland
  • bereikbaarheid en openbaar vervoer
  • economie
  • culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
  • kwaliteit van het openbaar bestuur

We werken zo veel mogelijk integraal en gebiedsgericht. Dat betekent dat medewerkers van verschillende afdelingen veel samenwerken. Ook houden we rekening met de verschillen tussen de regio’s en wat in een gebied het best past.  

Breed inzetbaar

Iedereen die bij ons werkt doet dat vanuit een opdracht en een passende arbeidsrelatie. Of dit nu een vaste aanstelling is, een tijdelijk dienstverband of een andere arbeidsrelatie. Medewerkers met een vaste aanstelling zijn in algemene dienst. Met elkaar werken we aan brede inzetbaarheid, zodat we goed kunnen inspelen op veranderende vragen van onze omgeving.

Duurzame organisatie

We willen als organisatie een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom hebben we voor onze organisatie een ambitieus doel gesteld: CO2-neutraal, energieneutraal en afvalloos zijn in 2030! Dit betekent dat:

  • onze medewerkers duurzaam gaan reizen van het kantoor naar hun werkbezoeken;
  • al het afval van het Huis der Provincie en onze andere kantoren hergebruikt moet worden;
  • al onze energie die we gebruiken duurzaam moet worden opgewekt.

We hebben een klimaatplan om dit te bereiken. Ook maken we gebruik van een CO2-prestatieladder. Deze helpt ons om samen te werken met de bedrijven die het minst CO2 uitstoten. Ook helpt het ons om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen. Lees meer op onze pagina over Provincie Gelderland als duurzame organisatie.