Bijzonder vervoer

Wilt u afwijken van de geldende verkeersregels of verkeerstekens? Voor het afwijken van regels die gelden in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de Regeling voertuigen heeft u een ontheffing nodig.

Waarvoor

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken? Kunt u alleen uw akker bereiken via een openbaar fietspad of kunt u uw huis alleen bereiken door langs een afzetting te rijden? Of is uw voertuig te breed? Voor dit soort situaties kan de wegbeheerder een ontheffing verlenen.

Voorwaarden

Een aanvraag voor een ontheffing is maatwerk. We beoordelen elke aanvraag op verkeersveiligheid en doorstroming van de weg. We verlenen alleen een ontheffing als een voertuig is goedgekeurd door de RDW.

Ontheffing aanvragen

Een ontheffing vraagt u aan via het formulier 'Ontheffing Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Regeling voertuigen'. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.