Waar vestigt u uw bedrijf?

luchtfoto bedrijventerrein

Bent u op zoek naar informatie over bedrijventerreinen in Gelderland, bijvoorbeeld om uw onderneming te vestigen? Deze informatie kunt u bekijken in onze Bedrijventerreinen applicatie.

Informatie bedrijventerreinen op kaart

In het Integrale Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) kunt u op  specifieke wensen een bedrijventerrein zoeken, bijvoorbeeld op kavelgrootte en milieucategorie.

Uitbreiden op een bestaande locatie

Als u uw bedrijventerrein wilt uitbreiden op de huidige locatie, en u tegen knelpunten aanloopt, kunt u dit bij ons melden. We kijken of er oplossingen mogelijk zijn in overleg met de betrokken gemeente(n) en Omgevingsdienst. Wij zorgen ervoor dat u duidelijkheid krijgt over de (on)mogelijkheden van uw initiatief. Dit heet de rode-loper-aanpak. Lees meer over de rode-loper-aanpak.

In de IBIS-applicatie wordt steeds de actuele stand van zaken weergegeven. Voor statistische toepassingen kunt u de situatie per 1-1-2020 en historische uitgifte per terrein (ODS, 252 kB) downloaden.

Gegevens bedrijventerreinen wijzigen voor gemeenten

Als u voor een gemeente in Gelderland werkt, dan kunt u de gegevens zelf wijzigen in IBIS. U heeft wel een wachtwoord nodig.

Wilt u meer uitleg?

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.