Baden

Wanneer doet u een melding, vraagt u een ontheffing of vergunning aan?

Ik wil een (zwem)bad oprichten, verbouwen, renoveren of uitbreiden. Moet ik dat melden?

Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische baden.
Wanneer u een bad gaat oprichten, verbouwen, renoveren of uitbreiden, dan moet u dat bij ons melden.

U moet een melding doen wanneer:

 • u een (zwem)bad gaat oprichten waarbij 1 van de baden een oppervlak heeft van meer dan 2 vierkante meter en op commerciële basis ter beschikking wordt gesteld aan derden;
 • u uw (zwem)bad gaat verbouwen, renoveren en/of uitbreiden en deze valt onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

U doet de melding minimaal 3 maanden voor u financiële verplichtingen aangaat en/of start met de bouw of verbouwing. Gebruik hiervoor het webformulier
Voor de (her)opening moet u een melding doen door middel van het webformulier.
Om een melding te doen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Voeg bij uw melding de volgende informatie toe:

 • een overzichtstekening van de inrichting met de meest belangrijke gedeeltes (zoals toiletten, douches, kleed- en garderoberuimten), en de ligging van deze gedeeltes ten opzichte van de baden
 • een stromingsschema van de waterbehandelingsinstallatie(s) met: 
  • alle toe te passen onderdelen voorzien van een toelichting
 • een overzichtstekening en een dwarsdoorsnede van ieder bad met het diepteverloop en de inhoud van het bad
 • eventueel de plaats en soort van de te plaatsen recreatieve elementen, zoals een glijbaan of duikplank

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw melding inhoudelijk te beoordelen en te toetsen aan de voorschriften van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). De 8 weken gaan in op het moment dat u uw melding instuurt. Wanneer u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

 • Meteen nadat u het formulier verzendt, ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail. 
 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail een zaaknummer waaronder we uw aanvraag hebben geregistreerd.
 • Wanneer uw melding niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we op bij de behandelingsduur.
 • De gemeente waarin het (toekomstige) bad zich bevindt, ontvangt bericht van uw melding.
 • Daarna beoordelen we uw plannen inhoudelijk en kijken we of deze voldoen aan de wettelijke eisen. 
 • Uiteindelijk ontvangt u van ons het beoordelingsrapport.

Kunt u niet aan de voorwaarden van het Bhvbz voldoen?

Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

 

Aanvraagformulier

test

test

test

test

 

test