Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Zaaien en oogsten, wilde flora in de praktijk

Sessie 15 november 2019 van 15.15 uur tot 15.45 uur

Tim van Alen, Gemeente Apeldoorn

Sinds lange tijd worden in gemeente Apeldoorn zaden geplukt. De zaden worden gebruikt in eigengemaakte mengsels die weer ingezaaid worden in bermen als verbindingszones, taluds en o.a. parken. In het kort zal het hele proces van plukken, drogen, dorsen en inzaaien van bloemrijke bermen met praktijkvoorbeelden worden besproken. Tim van Alen van Gemeente Apeldoorn komt de successen en leermomenten met ons delen.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.