Woon- en leefkwaliteit centraal in Gelderland

De provincie Gelderland en Gelderse bestuurders uit alle regio’s ontwikkelden, samen met onder meer de Gelderse Milieufederatie, Recron en park de Hoge Veluwe een visie over luchtvaart. Op dinsdag 6 februari 2019 dienden zij deze in bij een bestuurlijk overleg met het ministerie van I&W.

Visie

Voor Gelderland is de luchtvaart een van de manieren waarop we ons verplaatsen, naast bijvoorbeeld de trein en de auto. Luchtvaart is niet meer weg te denken. Het is belangrijk voor de verbinding met regio’s die economisch, maatschappelijk en cultureel van belang zijn voor Gelderland. We zullen veel meer oog moeten hebben voor de gevolgen van luchtvaart voor het woon- en leefklimaat en werk maken van alternatieven.
Dat is in een notendop de visie. 

Belangrijkste juwelen

Wie over Gelderland vliegt zal vooral veel groen zien. We hebben, naast belangrijke woongebieden en platteland, 7 van de 20 nationale landschappen in onze provincie. Dat maakt natuur tot een van onze belangrijkste juwelen. De Veluwe, het grootste natuurgebied in Nederland, staat bovenaan in het lijstje van binnenlandse vakantiebestemmingen. Het is mede daarom vanzelfsprekend dat we onze natuur en ons landschap willen behouden en beschermen. Net zoals ons leefklimaat dat rust, vriendelijkheid, en voorzieningen oplevert.

Gevolgen voor leefkwaliteit

Wee kijken bij de luchtvaart vooral ook naar de gevolgen voor onze leefkwaliteit. Vandaar dat we ons fel verzetten tegen het langdurig laagvliegen boven Gelderland. We volgen de ontwikkeling boven ons kritisch. Wat boven ons gebeurt, raakt ons op de grond. Luchtvaart kan dus alleen bekeken worden als onderdeel van onze woon- en leefomgeving. We vragen het Rijk om nieuwe afspraken om alle vluchten tot een hoogte van ten minste 3 km op woon- en leef effecten te beoordelen. Ook boven Gelderland. Nieuwe wet- en regelgeving op dit punt is noodzakelijk. We roepen I&W op dit samen op te pakken.

Snelle treinverbindingen

We weten ook dat de milieubelasting van de luchtvaart erg groot is. Daarom vinden we dat we veel meer werk moeten maken van goede, snelle treinverbindingen tussen de grote steden in West-Europa. Dan kan de trein een schoon en verantwoord alternatief zijn voor vliegen. In Gelderland werken we hier al aan, door onder meer geld beschikbaar te stellen voor noodzakelijke aanpassingen aan stations.

Duurzaam vliegen

Het zal nog heel lang duren voordat vliegen duurzaam is. Maar als we geen begin maken, zullen we dat nooit bereiken. De klimaatakkoorden vereisen een reductie van CO2 uitstoot en slim gebruik van schaarse grondstoffen. Ook luchtvaart moet hierop inspelen. Daarom omarmen we het idee om op Teuge een proeftuin te ontwikkelen voor energiezuinig of zelfs helemaal schoon vliegen. Dit stimuleert innovatie in techniek en gebruik hiervan voor Nederland en daarbuiten.

Defensie

Bij de discussie over Lelystad Airport werd duidelijk dat een herziening van het luchtruim ruimte moet gaan bieden voor een betere verdeling van de vluchten. Daarbij is Defensie een belangrijke speler en voor ons geen onbekende. Defensie heeft veel grond in Gelderland tot haar beschikking. Boven de provincie, in de lucht, claimt zij ruimte voor militaire oefeningen. Daardoor is de speelruimte voor anderen beperkt. We vragen Defensie meer flexibiliteit te zoeken voor een efficiënter luchtruimgebruik door allen.

Luchtvaartgebruik

De luchtvaartsector kan zelf gerichte stappen ondernemen om voor het voortbestaan te zorgen. Bijvoorbeeld door te verkennen wat de gevolgen zijn voor het luchtvaartgebruik van:

  • samenvoegen
  • krimp
  • prioritering van het verkeer

Technologische innovatie is een opgave voor de hele luchtvaartsector in Nederland.