Wilpse Klei bij Voorst

De uiterwaarden van de Wilpse Klei liggen ten westen van de IJssel bij Wilp (gemeente Voorst). Het gebied valt onder het Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor dit Natura 2000-gebied werken we in de uiterwaarden van de Wilpse Klei en ook elders langs de IJssel aan herstel en uitbreiding van de natuur, zoals stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en meren met krabbescheer.

Mogelijkheden verkennen

In opdracht van de provincie onderzoekt LTO-projecten samen met de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom (VIJZ) de mogelijkheden. Zij kijken onder andere naar mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw, de aanleg van een nevengeul en versterking van landschap en recreatie. Ook brengen zij kansen en knelpunten in beeld. Dat doen ze samen met betrokken overheden, grondeigenaren en pachters en gebruikers. De verkenning wordt medio 2020 afgerond en vormt de basis voor een realisatiestrategie.