Wijzigingsplannen op het Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

We werken aan wijzigingsplannen op het Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard. Dit doen we om de bestemming van tuinbouwbedrijven, verkeersmaatregelen en landschapsstroken concreet ruimtelijk vast te leggen.

Herstructurering tuinbouw Bommelerwaard

Samen met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en waterschap Rivierenland werken we aan de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. We willen de tuinbouw economisch perspectief bieden. Tegelijkertijd verbeteren we de leefbaarheid door verkeersmaatregelen en ruimtelijke landschappelijke inpassing. Hiervoor hebben we een samenwerkingsovereenkomst, het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard en een Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) tuinbouw Bommelerwaard

In het PIP Bommelerwaard liggen ruimtelijke kaders voor de herstructurering vast. Dat geldt voor 3 typen gebieden:

 • intensiveringsgebieden, waar tuinders de ruimte hebben om uit te breiden.
 • extensiveringsgebieden, waar we tuinbouw willen beperken.
 • reserveconcentratiegebieden, bedoeld als reservegebieden wanneer in de intensiveringsgebieden niet voldoende ruimte beschikbaar is.

De tuinbouw-, verkeers- en landschapsdoelen zijn in het PIP verankerd via basiskaarten per gebied. Zo is voor elk intensiveringsgebied aangegeven waar de tuinbouw zich kan vestigen en waar de verkeersmaatregelen en landschapsstroken zullen komen.

Stand van zaken Wijzigingsplannen

 • Op 26 september 2018 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, herziening H.C. de Jonghweg 23 vastgesteld. Het inpassingsplan maakt de bouw mogelijk van een vrijstaande woning, wat wordt toegestaan omdat reeds enkele jaren geleden circa 16.000 m2 aan oude kassen is opgeruimd. Het zogenaamde VAB-beleid maakt dan onder voorwaarden de vestiging mogelijk van andere activiteiten, in dit geval wonen. Het inpassingsplan is sinds 15 november 2018 onherroepelijk.
 • Op 18 september 2018 hebben Gedeputeerde Staten het wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg 4A vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt de realisatie mogelijk van een kas van circa 0,8 hectare aan de Hogeweg 4A te Nieuwaal. De nieuwe kas is een uitbreiding van het bestaande bedrijf ‘t Hoog Bos en is bedoeld om orchideezaden op te kweken tot stekplanten. De nieuwbouw vervangt voor 1.000 m2 de bestaande bebouwing. Het wijzigingsplan is sinds 8 november 2018 onherroepelijk. 
 • Op 27 maart 2018 hebben GS het wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de realisatie mogelijk van 2 rotondes in de N322 (een bij Nieuwaal en een bij Brakel), aansluitingen op de intensiveringsgebieden Nieuwaal en Brakel Oost, een rondweg langs het dorp Nieuwaal, enkele landschapsstroken en enkele tuinbouwinitiatieven, waaronder de uitbreiding van  een champignonbedrijf in Velddriel. Parallel aan het wijzigingsplan is ook een hogere grenswaarde voor geluid (betreffende 1 woning in Gameren) vastgesteld. Het wijzigingsplan is sinds 24 oktober 2018 onherroepelijk.
 • Op 9 januari 2018 hebben GS het wijzigingsplan Zuilichem, Uilkerweg 2A vastgesteld. Het betreft een in fasen te bouwen glastuinbouwcomplex van ongeveer 37 hectare voor de teelt van aardbeien. Dit wijzigingsplan is sinds 29 augustus 2018 onherroepelijk.

Plannen bekijken

Het PIP Bommelerwaard en alle wijzigingsplannen kunt u digitaal bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.
Voor de recentste plannen kunt u daarbij de volgende IMRO-codes invoeren:

 • Inpassingsplan Rossum, HC de Jonghweg 23: NL.IMRO.9925.IPBommHCdJongh23Ro-VST1;
 • Wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg 4A: NL.IMRO.9925.WPHogeweg4A-VST1;
 • Wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard: NL.IMRO.9925.WPInfraenLandschap-VST1;
 • Wijzigingsplan Zuilichem, Uilkerweg 2A: NL.IMRO.9925.WPUilkerweg2a-VST1.