crl=239;crw=701;crt=45;crh=468;

B. (Bennie) Wijnne (SGP)

Fractielid

Telefoon:

E-mail: Bennie.Wijnne@psgelderland.nl

Maak kennis met Bennie Wijnne via de drie-eenheid Geloof, Hoop en Liefde (Pdf 80kB)

Woordvoerder van thema's

  • Landbouw
  • Natuur en Landschap
  • Cultuur en Erfgoed
  • Leefbaarheid
  • Water
  • Recreatie en Toerisme
  • Gebiedsontwikkeling
  • Regio FoodValley

Nevenfuncties

Betaald:

  • Directeur BENWI HOLDING BV
  • Vallei Accountants Barneveld, openbaar accountant 

Overige social media

Instagram

Facebook