Wijkaanpak Zilverkamp succesvol

7-11-2019 man maakt foto van houtsnijwerk in boom

Samen met onze gedeputeerde Peter Kerris bezochten bestuurders en ambtenaren van omringende gemeenten op 25 oktober 2019 de Huissense wijk de Zilverkamp. Kerris: ‘De Zilverkamp is een inspirerend voorbeeld in de regio, waar inwoners samen met de gemeente werken aan het toekomstbestendig maken van de wijk.’ Wat maakt deze wijkaanpak zo succesvol?

De inwoners van de Zilverkamp zagen hun buurt steeds verder achteruitgaan. De wijk verouderde, werd steniger en vergrijsde. Tijd voor actie dus. Samen met woningcorporatie Waardwonen, Stichting Welzijn Lingewaard, de gemeente en de provincie stelden ze in 2017 het wijkontwikkelingsplan voor de Zilverkamp op. 44 projecten om de Zilverkamp groener, veiliger en socialer te maken. Ook is de Zilverkamp een Wijk van de Toekomst. Betaalbaar en aardgasvrij, geschikt voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en met duurzaam vervoer.

Samenwerken

Alle betrokken partijen zijn enthousiast bezig om de wijk leefbaar en toekomstbestendig te maken. Volgens wethouder Helga Witjes is die samenwerking de succesfactor van de wijkaanpak. Hierbij zijn de inwoners onmisbaar. Witjes: ‘Als gemeente bereiken we niets. Wij hebben een fysieke opdracht: de straat moet worden aangepakt en er komt meer groen. Maar de sociale wijkaanpak ligt bij de inwoners. Als je een wijk fysiek wilt opknappen, lukt dat niet zonder sociale componenten mee te nemen. Je kunt alles mooi maken, maar als mensen elkaar niet aanspreken op gedrag – zoals verkeerd parkeren – dan verander je niets. Andersom kom je niet met mensen in gesprek zolang je op de bank blijft zitten. Hierin ligt een intense samenwerking.’  

Dilemma’s

In een wijk met zoveel mensen en meningen, is iedereen tevreden houden onmogelijk. Veel inwoners willen meer groen, maar mensen willen ook kunnen parkeren. Mooie bomen in de straat zijn prachtig, maar niet voor ‘mijn’ deur. Naast deze dilemma’s, is het lastig jonge wijkbewoners te betrekken bij werkgroepen en ideeën. De vergrijzing in de wijk is groot. Wat de druk op de actieve bewoners kan verlichten, is een wijkcontactpersoon tussen de verschillende partijen. Liesbeth Berends, lid van het wijkplatform: ‘Er gebeurt zoveel. Wij kunnen het niet meer overzien.’

Trots

Ondanks de dilemma’s en hun grote inzet, vinden de inwoners het toch leuk werk. Berends: ‘Het is soms heel hard trekken, maar we weten elkaar steeds beter te vinden. Het is fijn samenwerken en we schieten lekker op. Er worden meters gemaakt en dat is te zien buiten. Daar ben ik trots op. Jonge mensen komen deze kant op om zich te vestigen. Oudere mensen gaan meedoen, omdat ze zich realiseren dat het waarde oplevert.’

Toekomstbestendig Gelderland

De aanwezige wethouders van omringende gemeenten zijn enthousiast. De belangrijkste lessen: alle partijen continu betrekken en informeren, en inspelen op de energie in de wijk. Ook gedeputeerde Peter Kerris is te spreken over de wijkaanpak. ‘De energieke manier waarop bewoners, gemeente, ondernemers en organisaties samenwerken aan het toekomstbestendig maken van de Zilverkamp is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten die hiermee aan de slag zijn, of willen. De provincie biedt ondersteuning vanuit de programma’s SteenGoed Benutten, Leefbaarheid en Wijk van de Toekomst. We zijn bezig om deze nóg beter aan elkaar te verbinden en daarmee nog meer te kunnen helpen om het verschil te maken in wijken en dorpen.’

Terug naar nieuwsoverzicht