Natuurbescherming: bos en bomenrijen, melding van kappen (houtopstanden)

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Indien u houtopstanden wilt kappen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding bij ons indienen. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een kapmelding niet is vereist, deze staan vermeld in art. 4.1 van de Wet natuurbescherming.

Voorwaarden kapmelding

Voor het indienen van een kapmelding gelden de volgende voorwaarden:

  • u moet de kapmelding tenminste 1 maand, maar niet meer dan een jaar voordat u de houtopstand gaat kappen, bij ons indienen
  • na kap van de houtopstand moet u binnen 3 jaar nieuwe bomen planten
  • indien u niet de eigenaar bent moet u de eigenaar op de hoogte stellen van de voorgenomen kap.

Kunt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan moet u ook een ontheffing aanvragen.

Voor het indienen van een kapmelding moet u mogelijk ook:

Toevoegen

Vermeld in het aanvraagformulier onder andere:

  • de kadastrale gegevens van de locatie waar u gaat kappen
  • de boomsoort en leeftijd van de te kappen bomen
  • het aantal bomen (in geval van bomenrij) of de oppervlakte van het te kappen bos
  • een overzichtskaart en een detailkaart waarop de locatie van de te kappen houtopstanden zijn aangegeven.

Kapmelding indienen

U kunt uw kapmelding  aanvragen met het formulier kapmelding (Word 114 kB).

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH / VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.