crl=178;crw=700;crt=15;crh=467;

Dr. R.L.N. (René) Westra (VVD)

Fractielid

Telefoon:

E-mail: Rene.Westra@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Economie en innovatie
 • Milieu
 • Energietransitie / Klimaat
 • Culturele Infrastructuur
 • Omgevingsvergunningen en Handhaving
 • Herinneringstoerisme
 • Regio Arnhem-Nijmegen

Nevenfuncties

Betaald:

 • academiedirecteur Saxion
 • voorzitter Klachtencommissie ROC Rijn en IJssel
 • lid commissie nagekomen meldingen seksueel misbruik

Onbetaald:

 • lid beroepscommissie licentiezaken KNVB betaald voetbal
 • lid beroepscommissie licentiezaken KNVB amateurvoetbal
 • lid Partijcommissie Onderwijs & Wetenschappen VVD