Werken aan nieuwe vormen van energie

Zonnepanelen

Samen met inwoners, bedrijven en gemeenten werken we aan schonere energiebronnen. Zodat we in Gelderland in 2050 geen gas en olie meer gebruiken.

Doelen uit Klimaatakkoord

Om te voldoen aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs, willen we in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2030 in de hele provincie geen gas meer gebruiken en in 2050 geen olie meer. Nieuwe huizen worden daarom nu al heel goed geïsoleerd en krijgen geen gasleiding meer voor koken en verwarming. Bij de herinrichting van wijken houden we rekening met ruimte voor laadpalen voor elektrische auto's en lokale energieopwekking.

Doet u mee?

Ook voor bestaande huizen en gebouwen gelden deze regels. Schaft u een nieuwe keuken aan? Kies dan voor elektrisch koken en bekijk of het de moeite waard is om zonnepanelen of een zonneboiler te installeren. Dit om uw toename in elektriciteitsgebruik meteen te compenseren. En misschien kunt u comfortabeler wonen door uw huis te isoleren. Kijk voor meer informatie over het duurzamer maken van uw woning op de website van Milieu Centraal en Klimaatbureau Hier. Of neem voor meer informatie over energiebesparende maatregelen contact op met het Energieloket in uw regio.

Gelders Energieakkoord

We werken met 200 partners aan het Gelders Energieakkoord (GEA). Samen met lokale energiecoöperaties, energiebedrijven, milieuorganisaties, het bedrijfsleven en andere overheden werken we plannen uit en initiëren we projecten voor duurzame energie. Denk aan het collectief aansluiten op zonnepalen. Of de Wijk van de Toekomst, waar gemeente, bewoner en energiebedrijf samenwerken aan een gasloze en energieneutrale wijk. Iets voor uw wijk? Kijk voor meer informatie op de website van het geldersenergieakkoord.

Wind

Met gemeenten, lokale energiecoöperaties en initiatiefnemers zorgen we voor de plaatsing van windmolens in Gelderland. Windenergie is onmisbaar voor het bereiken van de energiedoelen uit het Klimaatakkoord. In Gelderland moeten we voor 2020 ongeveer 100 windmolens plaatsen. Soms coördineert de provincie de inpassing van windmolens.

Aardwarmte

Gelderland levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot en het stimuleren van duurzame vormen van energie. Eén van de manieren om aan beide doelen bij te dragen is door geothermie ofwel aardwarmte. Bij aardwarmte wordt warm water uit de diepe ondergrond opgepompt en gebruikt voor de verwarming van huizen, glastuinbouw en industrie. Provinciale Staten hebben medio 2018 €1,8 miljoen beschikbaar gesteld voor seismisch onderzoek in de regio Renkum-Nijmegen. Het onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd. Hieruit moet blijken of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Duidelijke achtergrondinformatie over het hoe en waarom van aardwarmte vindt u op http://www.hoewerktaardwarmte.nl/

Duurzame mobiliteit

De provincie stimuleert de toename van het gebruik van de elektrische auto en duurzaam openbaar vervoer. Samen met provincie Overijssel vragen we namens 43 deelnemende gemeenten (19 uit Overijsselse, 23 Gelderse en 1 Utrechtse gemeente) 2250 slimme laadpalen uit voor het opladen van die auto’s in de publieke ruimte. Daarmee verdrievoudigt het aantal openbare laadpalen. Als opdrachtgever voor het busvervoer in de provincie sturen we aan op energiezuinige bussen en bekostigen we experimenten zoals de waterstofbus in Apeldoorn. Ook werken we aan het duurzamer maken van het zware vrachtvervoer.

Energie in uw regio

Via de Gelderse gebiedsopgaven werken we in veel regio's aan energieprojecten. Zo stimuleren we dat de Stedendriehoek een Cleantech-regio wordt.  Lees meer over de projecten in uw regio.