Wegenverkeerswet, ontheffing

Wilt u een ontheffing voor een van de regels in de Wegenverkeerswet 1994? Bijvoorbeeld omdat u als boer uw akker alleen kan bereiken via een openbaar fietspad. U kunt dan een ontheffing aanvragen om met een tractor op het fietspad te mogen rijden.

Of kunt u uw huis alleen bereiken door langs een afzetting te rijden? Hiervoor vraagt u een ontheffing aan bij de wegbeheerder. Is de provincie wegbeheerder? Dan vraagt u de ontheffing bij ons aan.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • uw voertuig rijdt over een provinciale weg. Op de kaart Verkeer kunt u zien of het een provinciale weg betreft. 

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen door uw aanvraag schriftelijk in te dienen.

Stuur de ondertekende brief op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Beheer en Onderhoud Wegen / AGW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 8 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd.

Aan deze vergunning zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van de leges staan in de Tarieventabel provincie Gelderland 2020.

Als het om een afsluiting van de provincie gaat, dan zijn er, behalve de leges, geen kosten aan verbonden. Als het gaat om het gebruik maken van bijvoorbeeld een fietspad, dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Afhandeling ontheffing

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
  • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
  • wij publiceren het definitieve besluit niet. Degene die de ontheffing krijgt dient dit te publiceren
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen 
  • toezicht op de uitvoering van de door ons verleende ontheffingen doen de toezichthouders van de provincie.

Links en tips

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.