Webinar: 'Versnellen woningbouw: wat kan er wél als het gaat om stikstof?'

openbaar | door provincie Gelderland


18 mei 2021 van 16.00 uur tot 17.00 uur


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Tot 2025 willen we in de provincie Gelderland de bouw van tenminste 45.000 woningen versnellen.

Het gebrek aan stikstofruimte kan leiden tot vertraging van woningbouwplannen. Dat is zonde, want de vraag naar meer woningruimte in Gelderland is groot en urgent. En vaak kan er al meer dan u denkt!

Met het expertteam woningbouw van RVO organiseren we daarom op 18 mei 2021 van 16.00 tot 17.00 uur een webinar. Hierin staat versnellen van woningbouw en de mogelijkheden rondom stikstof centraal. Een webinar met een concrete en praktische insteek. Wat kan er wél binnen de bestaande kaders en beleidsregels als het gaat om stikstof en versnellen van woningbouw? Loopt u vast in een project of heeft u concrete vragen over tips & tricks? Meld u nu aan voor dit webinar!

Informeren wat er wél kan

Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 bestaat het beeld dat heel Nederland op slot zit door het stikstofvraagstuk. De recente publicatie van RvO “Het kan wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten”, laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor de woningbouw. Denk hierbij aan intern- en extern salderen, een ecologische (passende) beoordeling of een ADC aanpak. Tijdens dit webinar licht het expertteam woningbouw van de RvO toe hoe dit rapport gemeenten kan helpen. En welke ondersteuning en expertise er nog meer beschikbaar is.

Voor het vinden van stikstofruimte voor woningbouw is het Rijk verantwoordelijk. Deze webinar gaat nadrukkelijk niet over de (landelijke) beleidsmatige uitdagingen en mogelijkheden om stikstofruimte te vinden. Hiervoor staat het ministerie van BZK voor centraal.

Ook voor samenwerkingspartijen interessant

Hoewel dit webinar zich primair richt op ondersteuning van en door gemeenten, nodigen we andere partijen (bijvoorbeeld ontwikkelaars) van harte uit ook deel te nemen. Het gaat om een gemeenschappelijke opgave en een gedeeld belang. Samen moeten we onze schouders zetten onder deze grote opgave. Het delen van kennis draagt hier aan bij.

Actieplan Wonen

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Met het Actieplan Wonen draagt provincie Gelderland daarom bij aan versnelling van de woningbouw en meer betaalbare en flexibele woningen. Samen met onder andere gemeenten, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we onze schouders onder deze complexe opgave.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl