Warmteregisseur zoekt alternatieven voor aardgas

gasstel

Een aardgasvrije regio Arnhem/Nijmegen. Zou dat kunnen? Warmteregisseur Jan van der Meer werkt aan dat doel. Hij is sinds 1 januari 2017 als warmteregisseur actief in de regio Arnhem-Nijmegen. Hoe wil hij dat doel bereiken? De warmteregisseur legt het uit. ‘Warmte is nu een hot item.’

Warmte

Jan van der Meer is adviseur duurzaamheid en gebiedsontwikkeling bij het bureau Over Morgen. Hij is specialist op het gebied van warmte. Een actueel werkveld, dat raakt aan de klimaatakkoorden van Parijs en de aardgaswinning in Groningen. ‘Warmte is een hot item’, weet Van der Meer. ‘De regering wil dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Dat staat in de Energieagenda. Dus moeten we nu alternatieven ontwikkelen voor aardgas. Eén van mijn taken is energie te brengen in dat proces.’

Warmteregisseur

De warmteregisseur is een initiatief van de provincie, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, Nuon en Alliander. ‘De regio Arnhem-Nijmegen heeft de ambitie om 90.000 woningen aan te sluiten op het warmtenet. Er zijn in deze regio 2 grote afvalverwerkingscentrales. Die stoten warmte uit. Die warmte kun je opvangen en daarmee kun je woningen verwarmen.’ In de regio Arnhem/Nijmegen worden met dat warmtenet nu 30.000 woningen, of het equivalent daarvan aan kantoren en bedrijfspanden, verwarmd. De warmteregisseur ondersteunt de uitbreiding van dit aantal naar 90.000 in het jaar 2030. Dat scheelt aanzienlijk in het verbruik van aardgas.

Zonder aardgas

Het verwarmen van woningen zonder aardgas is ook mogelijk zonder warmtenet. Al is dat niet altijd makkelijk. ‘Je hebt als gemeente geluk als je een warmtebron hebt, zegt Van der Meer. ‘Dan kun je de restwarmte daarvan gebruiken. Maar er zijn andere duurzame alternatieven, zoals het ophalen van aardwarmte of een all-electric oplossing: vergaande isolatie in combinatie met een warmtepomp. Gemeenten moeten dus eerst inventariseren welke techniek het beste ingezet kan worden En als dat warmte is, moet je als gemeente ook onderzoeken wat de meest kansrijke wijken zijn.’

Kosten

Het aansluiten van huizen en bedrijven op warmte betekent vaak extra kosten, want aardgas is nu nog een relatief goedkope vorm van verwarming en alternatieven zijn vaak duurder. Een warmtepomp is nu nog duurder dan een gasketel. En voor warmtelevering moet een apart warmteleidingensysteem worden aangelegd. Maar hoe meer mensen kiezen voor een alternatief voor aardgas hoe lager de prijzen.’ Bij nieuwbouw is dit het makkelijkst. In plaats van een gasleiding krijgt de wijk dan een warmteaansluiting.

Volgende werkconferentie

De eerste werkconferentie over een aardgasvrije regio Arnhem werd op 24 mei georganiseerd Er komt een vervolg. Gemeenten, bedrijven en woningcorporaties die belangstelling hebben voor het ontwikkelen van alternatieven voor aardgas kunnen contact opnemen met de warmteregisseur.