Warme overdracht van provincie naar stichting Onze Waal

6-12-2017 overhandiging eerste exemplaar Beleef de Waal

Op vrijdag 1 december 2017 nam Stichting Onze Waal de leidende en verbindende rol over van het project ‘Beleef de Waal’ van provincie Gelderland. Fred van de Wart, concernmanager Ruimte en Water van de provincie, droeg in Kasteel Doornenburg het symbolische stokje over aan voorzitter Louis Dolmans van de stichting.

Warme overdracht

Fred van de Wart benadrukte dat het een ‘warme overdracht’ betreft: de provincie blijft betrokken en bereid om mee te denken. De stichting blijft zich inzetten voor het unieke landschap van de Waal en voor het zichtbaar maken van de cultuurhistorie langs de rivier. Vanuit deze invalshoek wil de stichting een inspirator zijn voor toeristische en culturele initiatiefnemers langs de Waal.

Beleef de Waal

Beleef de Waal is onderdeel van het project ‘WaalWeelde’ dat op 1 januari 2018 afloopt. ‘WaalWeelde’ staat voor een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal. Daarvoor hebben verschillende overheden en andere partijen de handen ineengeslagen. Met een interactieve aanpak via werk-ateliers en inspiratie-bijeenkomsten, en met ondersteuning in geld en daad, maakte het project Beleef de Waal in de afgelopen jaren veel energie los in het gebied langs de Waaloevers. Er waren veel ideeën en wensen in het gebied, en door Beleef de Waal zijn die tot uitvoering gebracht. Zo zijn er festivals en evenementen georganiseerd en toeristische mogelijkheden gerealiseerd.

Waalmagazine

Ter afronding van het project ‘Beleef de Waal’ is het ‘Waalmagazine’ uitgebracht: een magazine waarin de eigenheid, de grootsheid en de geschiedenis van de Waal wordt verteld en getoond, met artikelen, interviews en wetenswaardigheden. Het magazine werd op 1 december 2017 tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de stichting in kasteel Doornenburg door stichting Onze Waal aangeboden aan Fred van de Wart. Van de Wart: ‘Het magazine is een prachtige bundel geworden van de vele initiatieven die tot bloei zijn gekomen langs de Waal. Een bekroning op het mooie werk van vele enthousiaste bewoners en betrokkenen.’ Het Waalmagazine is gratis en wordt verspreid via VVV’s in het gebied en via partners van ‘Beleef de Waal’.

Vervolgplannen

Stichting Onze Waal neemt dus het stokje over van de provincie en zal doorgaan met het verbinden van mensen, maar ze wil ook iets laten zien en verbeelden. Zo wil zij betekenisvolle bomen tot toonbeelden maken van het unieke rivierenlandschap, waaraan nog veel kwaliteit kan worden toegevoegd. De cultuurhistorie wil zij zichtbaar maken door de verdedigingslinie van prins Maurits van Oranje uit de vergetelheid te halen. Als het aan de stichting ligt zal dit gepaard gaan met herbouw van enkele wachttorens of Redoutes, artistieke verbeeldingen van het landschap als verdedigingsinstrument, verrijking van lokale geschiedenissen etc. Alles ten dienste aan de beleving van de Waal voor bezoekers en de mensen die er wonen en leven.

Bekijk hier het magazine online

 

Terug naar nieuwsoverzicht