Waarnemend burgemeester Klein per direct uit ambt ontheven

7-10-2021

De commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, heeft waarnemend burgemeester Klein van gemeente Scherpenzeel met ingang van 8 oktober 2021 uit zijn ambt ontheven. Aanleiding hiervoor zijn de tegenstrijdige verklaringen die de waarnemend burgemeester geeft over een ernstige interventie in een democratisch proces en de wijze waarop de burgemeester in deze situatie heeft gehandeld.

De commissaris van de Koning heeft afgelopen week met Eppie Klein gesproken over de mail, die in naam van de burgemeester, vlak voor besluitvorming over de herindeling van Scherpenzeel aan Provinciale Staten is gestuurd. De waarnemend burgemeester heeft gezegd dat de mail niet van zijn hand is. En dat hij pas vlak voor de Statenvergadering op de hoogte was van de mail. De mail is volgens de burgemeester door een ambtenaar van  gemeente Scherpenzeel op het cruciale moment aan Provinciale Staten verstuurd. In tegenstelling tot eerdere verklaringen zei de waarnemend burgemeester nu wél inhoudelijk achter de mail te staan. Ook trok hij eerdere verklaringen in. Hierin had hij  gezegd maatregelen te willen treffen tegen de ambtenaar die de mail heeft verstuurd.

Verbinding

De waarnemend burgemeester is aangetrokken om als onafhankelijke procesbegeleider verbinding te leggen en rust te creëren voor de hele Scherpenzeelse bevolking. Berends: “De opstelling, handelswijze en wisselende verklaringen van de waarnemend burgemeester passen niet bij een integer en openbaar bestuur. Deze waarnemer is verstrikt geraakt in zijn eigen tegenstrijdige verklaringen. Daarnaast heeft hij geen invulling gegeven aan zijn onafhankelijke en verbindende rol als burgemeester. Ik betreur dat het zover is gekomen. Ik ben me bewust van de impact van deze beslissing, maar ik kan en mag niet wegkijken als een waarnemend burgemeester niet zuiver handelt.”

Op Berends rust nu de verantwoordelijkheid om een nieuwe bestuurder te vinden. Iemand die samen met de gehele gemeenteraad invulling kan geven aan de nieuwe koers: werken aan een zelfstandig Scherpenzeel voor de gehele samenleving.

Terug naar nieuwsoverzicht