WMO vervoer met Regiotaxi

Verricht u met een regiotaxi WMO-vervoer en heeft u hiervoor met de provincie een Samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit gesloten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het verrichten van vervoer in het kader van de WMO in de vorm van regiotaxi en voor het beheer van de regiotaxi.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.3 Openbaar vervoer en regiotaxi.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘WMO regiotaxi’.

Let op:

  • U moet de subsidie uiterlijk vóór 1 januari van het jaar waarop de activiteiten betrekking hebben aanvragen
  • Alleen gemeenten en openbare lichamen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen subsidie aanvragen
  • U moet een Samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit hebben gesloten met de provincie
  • De subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag zoals is overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.