Vrachtauto’s op LNG

Wilt u een vrachtauto die op LNG rijdt kopen of leasen? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.11 Impuls goederenvervoer LNG-vrachtauto’s.

Let op: alleen vervoerders in de zin van artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen kunnen subsidie aanvragen. Zij moeten een bedrijfslocatie in Gelderland hebben.

De datum van de koopovereenkomst van de vrachtauto moet liggen op of na 1 oktober 2016.

De vrachtauto moet door de aanvrager (mede) worden gebruikt vanuit één of meer bedrijfslocaties in Gelderland.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘LNG-vrachtautos’.  U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019.

Per vrachtauto bedraagt de subsidie € 8.000. Eén vervoerder kan voor maximaal 7 vrachtauto’s subsidie aanvragen. In totaal is bijna € 750.000 beschikbaar.

Vanaf 6 januari 2020 wordt de subsidieregeling voor duurzame vrachtauto’s uitgebreid. Dan wordt naast LNG vrachtauto’s ook subsidie mogelijk voor CNG-, elektrische en waterstofvrachtauto’s. Vanaf uiterlijk 16 december 2019 wordt meer informatie hierover bekend gemaakt. De aanvragen kunnen vervolgens worden ingediend per 6 januari 2020.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.