Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen

Onder de projectnaam WaardeVOL Brummen werkt Waterschap Vallei en Veluwe in het landgoederengebied rond de Oekense Beek in Brummen aan een natuur- en waterproject.

WaardeVOL Brummen

Het project WaardeVOL Brummen richt zich op het versterken en vergroten van de natuurgebieden en op een aangepaste waterhuishouding voor een klimaatbestendige toekomst. Het waterschap werkt hieraan samen met onder andere bewoners, agrariërs, particuliere eigenaren, Natuurmonumenten, gemeente Brummen en de provincie Gelderland. Informatie over het project WaardeVOL Brummen vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

Natura 2000-gebied: beschermen en versterken

Landgoederen Brummen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken is het onder andere nodig om delen van het gebied natter te maken. Deze en andere maatregelen staan in het Natura 2000-beheerplan van Landgoederen Brummen (PDF 4,5 MB).