Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark of zonnepark

Wilt u een onderzoek laten uitvoeren naar de financiering van de realisatie van een windpark of zonnepark? En heeft u een onderneming die hernieuwbare energie (windenergie en zonne-energie) produceert of een onderneming die voor minstens 50% eigenaar is van zo’n duurzaam energiebedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de kosten die verband houden met de ruimtelijke voorbereiding van een windpark of een zonnepark. Deze voorbereiding bestaat uit kosten voor onderzoek in verband met de financiering voor de projectleiding, marketing en communicatie en/of de technische voorbereiding.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.11 Voorfinanciering ontwikkelkosten.

Let op: u kunt alleen een subsidie aanvragen als u een duurzaam energiebedrijf hebt waarbij ten minste 50 natuurlijke personen zijn aangesloten en die wonen op afzonderlijke adressen danwel een onderneming die voor ten minste 50% eigenaar is van zo’n duurzaam energiebedrijf.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Voorfinanciering ontwikkelkosten 2018'. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.