Voeding en bewegen centraal in groot Vierdaagse onderzoek

4-7-2019 2 vrouwen vullen waterflesje

Sinds 2011 vindt het grote Vierdaagse onderzoek plaats van Maria Hopman. Deze Nijmeegse hoogleraar fysiologie doet al jaren onderzoek naar de effecten van bewegen op gezondheid onder de Nijmeegse Vierdaagselopers. Ieder jaar wordt tijdens het onderzoek een thema extra uitgelicht. In 2019 staat voeding en bewegen centraal. Dat thema sluit aan bij het themajaar Sport en Voeding van de provincie. Een goede reden om samen op te trekken.

De Nijmegen Exercise Study (NES) is een groot vragenlijstenonderzoek van het Radboudumc naar bewegen en gezondheid. Zo’n 25.000 deelnemers beantwoorden vragen over onder meer hun beweeggedrag, beweeghistorie, ziekte en medicijngebruik. Daarnaast richt een deel van de vragenlijst zich ieder jaar op een specifiek thema. Dit jaar ondersteunt provincie Gelderland het onderzoek en het Vierdaagse ontbijt. Een aantal vragen sluiten aan bij het themajaar Sport en Voeding.

Verleiden tot bewegen

Prof. dr. Maria Hopman van het Radboudumc leidt het onderzoek. Naast het thema Voeding en bewegen is er ook aandacht voor de inrichting van de leefomgeving. ‘Hoe kan je leefomgeving je beweeggedrag beïnvloeden? Die vraag proberen we te beantwoorden. De afgelopen 50 jaar hebben we onze leefomgeving zo ingericht, dat we bijna niet hoeven te bewegen. Parkeerplaatsen onder gebouwen, liften, automatische deuren. Makkelijk, maar de keerzijde is dat steeds meer Nederlanders nauwelijks meer aan bewegen toekomen. Planologen, architecten en bouwondernemers kijken steeds meer naar hoe ze mensen kunnen verleiden, en af en toe dwingen, meer te bewegen. Want juist dagelijkse beweging is goed voor de gezondheid.’

Op zoek naar gewone Gelderse inwoners

Volgens Hopman hebben nieuwe plannen de grootste kans van slagen, als ze aansluiten bij de wensen van inwoners. ‘Achter een bureau bedenkt iemand bijvoorbeeld dat een mooie groenstrook in een nieuwe wijk mensen in beweging brengt. Maar misschien willen inwoners liever een goed wandelpad richting het winkelcentrum. Als je het hen niet vraagt, bestaat het gevaar dat je dingen bedenkt die niet werken. Daarom zijn we op zoek naar gewone Gelderse inwoners. Hoe meer Gelderlanders de vragenlijst invullen, hoe beter de resultaten de werkelijkheid weerspiegelen.’

Smoothie of zak friet

In de vragenlijst zijn extra vragen opgenomen over sport en voeding. Wat vinden de Vierdaagselopers en ook Gelderlanders van de voeding bij sportkantines of tijdens sportevenementen? ‘Langs de Vierdaagseroute zie je veel de traditionele soep, hamburger of boterham met kaas. Je kunt er ook lekkere, gezonde dingen neerzetten, maar is daar behoefte aan?’ Hoe leuk kan het zijn om meer lekkere en gezonde voeding in de sportkantine vooraan te leggen. Meer smoothies, bijvoorbeeld. Hopman: ‘Het is afwachten, misschien zeggen inwoners wel dat die puntzak friet er gewoon bij hoort, samen met een gezonder aanbod.’

Doe mee!

Planologen en bouwkundigen proberen mensen steeds vaker in beweging te krijgen. En het voedingsaanbod bij sportevenementen maakt grote veranderingen door. Maar het zijn de inwoners die weten wat ze willen en wat werkt. Hopman: ‘U heeft informatie in handen die van cruciaal belang is voor succes.’ Doe mee en vul de vragenlijst in.

Een gezond Gelderland

Voor provincie Gelderland is het belangrijk om te weten wat beweging en voeding doen voor gezondheid en welzijn. Door die kennis kunnen ook evenementorganisatoren en sportverenigingen gerichter nadenken over gezonde en lekkere voeding naast de voeding die ze al aanbieden. Gedeputeerde Jan Markink: ‘Sport en voeding zijn belangrijke thema’s voor de komende 20-30 jaar! Met ons themajaar Sport en Voeding willen we mensen meer bewustmaken van gezonde en lekkere voeding, bijvoorbeeld bij sportevenementen en in de sportkantine. Sport en gezonde voeding dragen bij aan meer vitaliteit, aan je fit voelen.’ In het coalitieakkoord is aandacht voor gezonde inwoners en het belang van gezonde voeding. Dat past ook bij het Gaaf Gelderland uit de Omgevingsvisie. Daarom delen we kennis met sportclubs en organisatoren van evenementen, en ondersteunen we onderzoeken en initiatieven binnen dit thema. Zo dragen we ons steentje bij aan een gezond Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht