Decoratief figuur

Vluchtelingenconferentie 2019

openbaar | door Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, VluchtelingenWerk Oost Nederland


30 september 2019 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Burgers' Zoo
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem


Informatie

Er zijn geen plekken meer beschikbaar voor dit evenement.

Veel organisaties en vrijwilligers zetten zich in voor de integratie van nieuwkomers in Oost-Nederland. Veel gaat goed, maar er zijn ook uitdagingen. Wat werkt wel en wat werkt niet?

Oogsten, delen & vooruitzien

Om die vragen samen met u te kunnen beantwoorden organiseren wij wederom een vluchtelingen conferentie. Dagvoorzitters Bahram Sadeghi en Annemarth Idenburg nemen u die dag mee in een divers samengesteld programma. We hebben het over de impact van het nieuwe inburgeringsstelsel en nemen een kijkje in de toekomst. Lector Sjiera de Vries volgde een aantal projecten die statushouders begeleidden naar werk. Zij deelt haar bevindingen. In interactieve verdiepingssessies zoomen we in op actuele thema’s zoals vluchtelingenvrouwen, LHBTI’ers, de nieuwe inburgeringswet, (arbeids)participatie en jonge Eritreeërs.

Waarom komen?

Ontmoet uw collega’s en vakgenoten die net als u werken met vluchtelingen. Samen zetten we ons in voor de vluchtelingen in Oost-Nederland en inspireren we elkaar en delen kennis en expertise. 

Plenaire bijeenkomst

Onder leiding van de dagvoorzitters Bahram Sadeghi en Annemarth Idenburg vindt er in de ochtend een plenaire bijeenkomst plaats. Deze bestaat uit drie onderdelen.

Introductie op het programma

Peter van ‘t Hoog, gedeputeerde provincie Gelderland
Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel
Jan van der Werff, directeur VluchtelingenWerk Oost Nederland

Werken aan werk voor statushouders

Door Sjiera de Vries en Samir Garic, lectoraat Sociale Innovatie, Windesheim

Gemeenten zijn zoekende naar de beste manier om statushouders te ondersteunen bij hun integratie op de arbeidsmarkt. Hogeschool Windesheim onderzocht, in opdracht van de Provincie Overijssel, de ervaringen bij zes projecten. We nemen u mee in onze bevindingen en koppelen die aan wat bekend is uit andere onderzoeken.

Resultaten van 8 Maaksessies in de provincie Gelderland 

Door Renee Frissen, directeur Open Embassy

Verdiepingssessies

Na de lunch starten we met verdiepingssessies. U kunt zich bij binnenkomst aanmelden voor een van de 3 sessies.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
09.15 - 10.00 Ontvangst en aanmelden voor de verdiepingssessies
10.00 - 11.30 Plenaire bijeenkomst onder leiding van dagvoorzitters
11.30 - 12.30 Lunch
12.30 - 14.00 Verdiepingssessies
Vanaf 14.00 Informele ontmoeting met een drankje en een hapje