Verzoek tot handhaving, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wanneer u van mening bent dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels in de omgevingsvergunning kunt u bij ons een verzoek tot handhaving doen. Mocht het bedrijf de regels overtreden, dan kunnen we overgaan tot handhaving.

Voorwaarden

  • het bedrijf valt onder de bevoegdheid van de provincie.
  • u dient het verzoek schriftelijk in.
  • het verzoek is voorzien van uw naam en handtekening.

Dit heeft u nodig

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • om welk bedrijf het gaat en op welk adres het bedrijf gevestigd is,
  • welke overtreding u denkt dat wordt begaan.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek tot handhaving naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Binnen 8 weken ontvangt u een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig met een redelijke termijn verlengen.

Aan een verzoek tot handhaving zijn geen kosten verbonden.

Wat mag u verwachten

Als een bedrijf in overtreding is, ondernemen wij actie. Wat voor actie hangt af van de ernst van de overtreding.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.