Versterking recreatieve routes

Wilt u een recreatieve route (verder) ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de uitwerking van een businesscase voor de ontwikkeling of doorontwikkeling van een recreatieve route. Een recreatieve route is een route voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden, mennen of varen. De route moet via een specifiek thema of gebied nuttige of interessante plaatsen met elkaar verbinden.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6, paragraaf 6.10.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Versterken recreatieve routes'. Voor de uitwerking van de businesscase hebben wij een model businesscase en een financieel model businesscase (Excel 16 kB) opgesteld. 

U moet uw subsdieaanvraag sturen naar post@gelderland.nl of per post naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Gedeputeerde Staten van Gelderland
afdeling Subsidieverlening
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.