Versterken jeugdopleiding sport

Wilt u de jeugdopleidingen van Gelderse sportverenigingen verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de jeugdopleiding van een vereniging binnen een Gelderse kernsport.

Let op: alleen kernsportbonden, gemeenten en regio’s kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.30 Versterken jeugdopleiding.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Talentontwikkeling, Versterken Jeugdopleiding'.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.