Verminderen CO2-uitstoot bij wegwerkzaamheden

25-3-2021

We hebben in 2020 50% minder CO2 (koolstofdioxide) uitgestoten per vierkante kilometer asfaltverharding vergeleken met 2018. Dat hebben we bereikt door het uitvragen van duurzame manieren om asfalt te verharden en het versnellen van innovaties bij werkzaamheden aan onze wegen en fietspaden. Met het verminderen van de uitstoot bij de werkzaamheden aan onze provinciale wegen en fietspaden, werken we aan een klimaatneutrale én circulaire organisatie. 

Minder CO2 bij asfalt

In opdracht van de provincie onderzoekt Firm of the Future elk jaar de vermindering van CO2 van onze hele organisatie. Dus ook de reductie bij onze provinciale wegenprojecten. Het onderdeel asfaltverharding stoot meer dan de helft van de CO2 uit binnen onze wegenprojecten. Hier valt dus de meeste CO2-besparing te behalen. Die CO2-uitstoot is omgerekend naar CO2-uitstoot per vierkante kilometer asfaltverharding. Op deze manier kunnen we de CO2-uitstoot goed vergelijken tussen de verschillende jaren. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2020 de CO2-uitstoot van asfaltverhardingen met ruim 50% per vierkante kilometer is gedaald ten opzichte van het jaar 2018.

Klimaatneutraal werken

Ons doel is om klimaatneutraal te werken. Dus gaan we door met het verminderen van de CO2-uitstoot bij het verharden van onze fietspaden, bruggen en wegen. Daarnaast gebruiken we steeds minder van de voornaamste grondstoffen door hergebruik bij asfalteringswerkzaamheden als voorwaarde te stellen. Zo dagen we onze aannemers steeds uit om innovaties te gebruiken.

Klimaatneutraal in 2030

Het verminderen van de CO2-uitstoot bij wegwerkzaamheden maakt deel uit van het programma om als provinciale organisatie in 2030 klimaatneutraal te zijn. 

Terug naar nieuwsoverzicht