Omgevingsverordening Gelderland, hoofdstuk ruimte, ontheffing

Heeft u als gemeente een bestemmingsplan of omgevingsvergunning die in strijd is met het hoofdstuk ‘Ruimte’ van de provinciale Omgevingsverordening? Dan kunt u bij ons een ontheffing aanvragen.

Voorwaarden

U ontvangt een ontheffing als dat leidt tot een betere ruimtelijke kwaliteit, waardoor het gemeentelijk belang voor gaat boven het provinciaal belang.

Toevoegen

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • projectbeschrijving
  • kaart van de locatie waar het ontheffingsverzoek betrekking op heeft.

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen met het formulier Ontheffingsaanvraag (PDF 2 MB).

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH / VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Voorlopige aanvraag indienen

Als u wilt, kunt u een voorlopige aanvraag indienen. Als u dat heeft gedaan kunt u daarover een gesprek hebben met een medewerker van de provincie. Aan de hand van uw voorlopige aanvraag kan deze medewerker beoordelen of het nodig is dat u een ontheffing aanvraagt of niet. Als u wel een ontheffing moet aanvragen, dan bespreekt de provinciemedewerker met u hoe welke informatie in de voorlopige aanvraag nog ontbreekt en hoe u dat kunt aanvullen. Ook kan de medewerker een inschatting geven van de haalbaarheid van de aanvraag.

Tijdpad en kosten

Wij hebben doorgaans 8 weken (maximaal 12 weken) nodig om een besluit te nemen, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Wat mag u verwachten

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
  • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen 
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover monderling en/of schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen wij bij de behandelingsduur op
  • tegen verlening van de ontheffing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Als we de ontheffing weigeren kunnen B&W binnen 6 weken tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.