Kennisgeving gemeentelijk bestemmingsplan, structuurvisie en omgevingsvergunning

Heeft u een voorontwerpplan, ontwerpplan of vastgesteld plan voor een bestemmingsplan, structuurvisie of omgevingsvergunning én er zijn 1 of meerdere provinciale belangen aan de orde? Dan bent u verplicht dit aan ons te melden.

Toevoegen

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • het plan, inclusief regels, toelichting en bijlagen
  • het raadsbesluit, indien van toepassing.

Kennisgeving doen

U kunt uw kennisgeving doen met het betreffende formulier:

Voorontwerp
Ontwerp
Vastgesteld plan

Tijdpad en kosten

Wij hebben doorgaans 6 weken (bij het voorontwerp bestemmingsplan maximaal 8 weken) nodig om uw kennisgeving te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Bij het voorontwerp bestemmingsplan kunnen wij de termijn verlengen tot 16 weken. Dit hebben wij in overleg met de Gelderse gemeenten afgesproken.

Wat mag u verwachten

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
  • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de provinciale Omgevingsvisie en -verordening 
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover mondeling en/of schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
  • tijdens de behandeling van de aanvraag nemen wij indien nodig contact met u op. Wij overleggen voortdurend met u
  • bij een voorontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u een ambtelijk advies
  • bij een ontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u mogelijk een zienswijze
  • bij een vastgesteld bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u mogelijk een reactieve aanwijzing of beroep.

Links en tips

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing.

Voorontwerp:

Ontwerp:

Vastgesteld:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.