Vergunning Veolia B.V. vooralsnog niet vernieuwd

21-11-2019

Mobilisation for the environment (MOB) heeft mede namens andere belangenorganisaties verzocht de omgevingsvergunning milieu van het bedrijf Veolia Industriediensten B.V. te actualiseren en de natuurvergunning in te trekken. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de omgevingsvergunning voorlopig niet te actualiseren, maar eerst af te wachten op de behandeling en besluit op de natuurvergunning. De provincie wil voorkomen dat er (nieuwe) verschillen tussen de omgevingsvergunning en natuurvergunning ontstaan. Dit is niet in het belang van de omgeving noch het bedrijf.

Het actualisatieverzoek gaat over de omgevingsvergunning milieu, die aan het bedrijf is verstrekt voor alle bedrijfsactiviteiten, niet alleen voor de biomassaketel. Dit zijn 10 vergunningen door de tijd, waarvan de eerste dateert uit 2007. In een omgevingsvergunning worden allerlei zaken voorgeschreven. Deze voorschriften gaan over alles wat maar een invloed kan hebben op het milieu en de omgeving. Zoals normen voor uit te stoten stoffen, geluid, geur, vervoer, opslag van stoffen of veiligheid.  Op 16 september 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van een biomassagestookte ketelinstallatie met bijbehorende opslag van houtsnippers. Deze komt in de plaats van een aardgasgestookte ketel.  

De provincie vindt net zoals de verzoeker dat een actualisatie leidt tot een overzichtelijker vergunning. Dit komt de kwaliteit ten goede. Echter, er lopen meerdere procedures op dit moment. Daarom is het zorgvuldiger om de actualisatie pas te starten als er duidelijkheid is over de andere procedures. De verwachting is dat dit enige maanden gaat duren. De provincie heeft de verzoeker gevraagd om met het uitstel in te stemmen.

Veolia Industriediensten BV, locatie Industriepark Kleefsewaard te Arnhem, is een bedrijf voor het opwekken van stoom, warmte en elektriciteit in een warmtekrachtcentrale. De stoom en warmte levert Veolia aan bedrijven op het industrieterrein Kleefse Waard. Veolia reinigt ook afvalwater afkomstig van bedrijven op het industrieterrein in een eigen afvalwaterzuivering. De provincie is bevoegd gezag voor dit bedrijf voor het verlenen van zowel de omgevingsvergunning als de Wet natuurbeschermingsvergunning.

Terug naar nieuwsoverzicht