Verantwoording POP3 subsidies

De uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door tijdens de COVID-19 periode. Loopt uw project door de coronacrisis vertraging op, dien dan een onderbouwd verzoek tot verlenging van de looptijd in. Onder het kopje 'Aanvraag projectwijziging' leest u hoe u dit doet.

De beschikking ontvangen, en nu…

Als u de beschikking ontvangen heeft kunt u de instructievideo bekijken op de website van RVO. 

Animatie uit de instructievideo

Aanvraag projectwijziging

Wijzigt uw project tijdens de uitvoering? En voldoet het daarmee niet meer helemaal aan de verleningsbeschikking? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. We kunnen de subsidie naar beneden bijstellen of zelfs intrekken. Geef iedere wijziging daarom direct door.

Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123), dan dient u uw wijzigingsverzoek in via de webportal POP3. U beantwoordt daar een paar vragen en kunt eventueel bijlagen toevoegen.

Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007), dan dient u uw wijzigingsverzoek per e-mail in via POP3@gelderland.nl. Gebruik hiervoor het formulier Meldingen (Word 115 kB)

U ontvangt (schriftelijk) bericht of wij akkoord gaan met uw wijzigingsverzoek. We gaan in elk geval niet akkoord met een wijzigingsverzoek als: 

 • U door de wijziging geen recht meer heeft op subsidie.
 • U door de wijziging niet meer voldoet aan de minimale selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • De wijziging zou leiden tot een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.

Verzoek voor deelbetaling of vaststelling

Als u voor uw project kosten heeft gemaakt en betaald, kunt u een verzoek voor deelbetaling indienen. Bij een deelbetaling moet het betaalverzoek gaan om minimaal 25% van de subsidie, of om ten minste € 50.000. Als uw project helemaal is afgerond, dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123), dan dient u uw betaalverzoek via de webportal POP3 in.

Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007) dan dient u uw betaalverzoek in via Mijn RVO.

Een compleet betaalverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af. Deze termijn wordt opgeschort als het betaalverzoek niet compleet is en wij aanvullende informatie opvragen.

Betaalverzoek via de webportal POP3

Bij een betaalverzoek via de webportal POP3 beantwoordt u een aantal vragen in de webportal over het verloop van het project (dit is het voortgangsverslag of eindverslag) en voegt u de volgende documenten toe: 

 • Facturen, betaalbewijzen en de bijbehorende offertes en opdrachtbevestigingen.
 • Als u kosten voor personeel, vrijwilligers of eigen arbeid heeft gemaakt: de getekende urenregistraties (Excel 74 kB). Als u personeelskosten heeft waarbij een medewerker een vast deel van zijn werktijd aan het project heeft gewerkt, dan kunt u een werkgeversverklaring indienen in plaats van urenregistraties.
 • Als u personeelskosten heeft gemaakt: de loonstroken en/of verzamelloonstaat van de betreffende medewerkers van de periode waarin aan het project gewerkt is.
 • Onderbouwing van de redelijkheid van kosten (marktconformiteit). Denkt u hierbij aan meerdere offertes of taxatierapporten.
 • Als u aanbestedingsplichtig bent: het volledige aanbestedingsdossier.
 • Documenten waaruit blijkt dat aan de communicatieverplichtingen is voldaan, zoals flyers, nieuwsbrieven, foto’s van een projectbord of verwijzing naar een website.
 • Onderbouwing van de afschrijvingen (indien van toepassing).
 • Onderbouwing van de netto-inkomsten (indien van toepassing).
 • Overige verplichte bijlagen zoals vermeld in de verleningsbeschikking.

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betaalverzoek vindt u in de checklist bijlagen bij betaalverzoek (PDF 116 kB) of de checklist indienen aanvraag tot vaststelling (PDF 172 kB).

Betaalverzoek via Mijn RVO  

Bij een betaalverzoek via Mijn RVO voegt u de volgende documenten als pdf-bestand toe:

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betaalverzoek vindt u in de checklist bijlagen bij betaalverzoek (PDF 116 kB) of de checklist indienen aanvraag tot vaststelling (PDF 172 kB).

Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Dat leest u in de instructie indienen aanvraag voor deelbetaling en voortgangsverslag via mijn.rvo.nl (PDF 554 kB) en in de Toelichting indienen betaalverzoek en invulinstructie facturenoverzicht POP3 (PDF 752 kB).

Hulp nodig?

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99. Meer informatie vindt u in het handboek voor aanvragers POP3.

Sancties en verlagingen

Sancties en verlagingen; Conform artikel 1.29 van de Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland verlagen wij de verleende of vastgestelde subsidie als er onregelmatigheden zijn geconstateerd. Hiervoor heeft het ministerie van Economische Zaken een sanctiebeleid vastgesteld. Wij passen deze beleidsregel toe. U kunt deze vinden op de website overheid.nl onder officiële bekendmakingen.