Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren ligt in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Het Gelderse deel ligt in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Het is een belangrijk leefgebied voor water- en moerasvogels. Om de bijzondere natuur te behouden is Veluwerandmeren aangewezen als Natura 2000-gebied.

Meer informatie

Rijkswaterstaat werkt in samenwerking met andere overheden aan maatregelen voor natuurherstel. Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.