Vacatures burgemeesters

Het benoemen van een burgemeester in een gemeente binnen de provincie Gelderland is een van de taken van de commissaris van de Koning. Op deze pagina vindt u actuele vacatures.

De maatregelen die afgekondigd zijn om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan hebben ook gevolgen op de lopende burgemeestersprocedures in de gemeente Lingewaard en Hattem. We hebben hierover nauw contact met de vertrouwenscommissie van de gemeente. De sollicitanten van Lingewaard en Hattem worden per mail geïnformeerd over de ontwikkelingen en wat dit betekent voor de procedure. Mocht u specifieke vragen hebben dan kunt u mailen naar kabinet@gelderland.nl. Wij vertrouwen op uw begrip.

Burgemeestersvacature Hattem

In de gemeente Hattem is een burgemeestersvacature ontstaan. Deze vacature is in de Staatscourant opengesteld van vrijdag 14 februari 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin juni 2020 in de gemeenteraad van Hattem worden vastgesteld.

Profielschets en documenten

De profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie treft u bijgaand aan.

U kunt de uitzending van de profielschetsvergadering Hattem d.d. 11 februari 2020 beluisteren.

Het is raadzaam om de volgende video te bekijken.

Daarnaast wijs ik u op de circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van oktober 2017 en de handreiking burgemeesters van mei 2016. Beide documenten zijn digitaal te vinden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitaties moeten vóór 13 maart 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het heeft onze voorkeur sollicitaties per e-mail te ontvangen via kabinet@gelderland.nl, in geval van een brief dienen op de envelop de woorden 'Kabinet' en 'vertrouwelijk' te worden gemeld.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Een assessment op 1 of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure, oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Naar verwachting zal het assessment worden beperkt tot 2 kandidaten.

Vragen

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via telefoonnummer (026) 359 96 61 of via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl.


Burgemeestersvacature Lingewaard

In de gemeente Lingewaard is een burgemeestersvacature ontstaan. Deze vacature is in de Staatscourant opengesteld van vrijdag 20 december 2019 tot en met vrijdag 17 januari 2020. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting half mei 2020 in de gemeenteraad van Lingewaard worden vastgesteld.

Profielschets en documenten 

De profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie treft u bijgaand aan.

U kunt de uitzending van de profielschetsvergadering Lingewaard d.d. 17 december 2019 beluisteren.

Het is raadzaam om de volgende video te bekijken.

Daarnaast wijzen wij u op de circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van oktober 2017 en de handreiking burgemeesters van mei 2016. Beide documenten zijn digitaal te vinden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitaties moeten vóór 18 januari 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het heeft onze voorkeur sollicitaties per e-mail te ontvangen via kabinet@gelderland.nl, in geval van een brief dienen op de envelop de woorden 'Kabinet' en 'vertrouwelijk' te worden gemeld.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Een assessment op 1 of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure, oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Naar verwachting zal het assessment worden beperkt tot 2 kandidaten.

Vragen

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via telefoonnummer (026) 359 96 61 of via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl.


Burgemeestersvacature West Betuwe 

De vacaturetermijn voor het burgemeestersambt in de gemeente West Betuwe is verlopen. De gemeenteraad van West Betuwe stelt de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester naar verwachting half oktober 2019 vast.

U kunt de documenten bekijken via het archiefweb.


Burgemeestersvacature Apeldoorn

De vacaturetermijn voor het burgemeestersambt in de gemeente Apeldoorn is verlopen. De gemeenteraad van Apeldoorn stelt de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester naar verwachting half oktober 2019 vast.

U kunt de documenten bekijken via het archiefweb.