Vacatures burgemeesters

Het benoemen van een burgemeester in een gemeente binnen de provincie Gelderland is een van de taken van de commissaris van de Koning. Op deze pagina vindt u actuele vacatures.

Burgemeestersvacature Duiven

In de gemeente Duiven is een burgemeestersvacature ontstaan. Deze solliciatietermijn voor deze vacature is verstreken. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting half december 2019 in de gemeenteraad van Duiven vastgesteld.

Profielschets en documenten 

De profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere informatie vindt u hieronder:

U kunt de geluidsopnamen van de profielschetsvergadering beluisteren op de website van de gemeente Duiven.

Daarnaast kunt u de circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van oktober 2017 en de handreiking burgemeesters van mei 2016 vinden op de website van Politieke ambtsdragers.

Sollicitatieprocedure

Uw sollicitatiebrief, cv en pasfoto kunt u vóór 15 oktober 2019 richten aan Zijne Majesteit de Koning, door tussenkomst van de heer drs. J.C.G.M. Berends MPA, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Het heeft onze voorkeur sollicitaties per e-mail te ontvangen via kabinet@gelderland.nl. Mocht u een brief sturen, dan kunt u op de envelop de woorden ‘Kabinet’ en ‘vertrouwelijk’ melden. Het adres is Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

We stellen het op prijs als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als u een pasfoto toevoegt, dan geeft u daarmee toestemming aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Naar verwachting wordt het assessment beperkt tot 2 kandidaten.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via telefoonnummer 026 359 96 61 of via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl.

Burgemeestersvacature West Betuwe 

De vacaturetermijn voor het burgemeestersambt in de gemeente West Betuwe is verlopen. De gemeenteraad van West Betuwe stelt de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester naar verwachting half oktober 2019 vast.

U kunt de documenten bekijken via het archiefweb.

Burgemeestersvacature Apeldoorn

De vacaturetermijn voor het burgemeestersambt in de gemeente Apeldoorn is verlopen. De gemeenteraad van Apeldoorn stelt de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester naar verwachting half oktober 2019 vast.

U kunt de documenten bekijken via het archiefweb.