VVD (8 zetels)


Woordvoerder van thema's

 • Algemeen Bestuur
 • Weerbare Overheid
 • Financiën
 • Gebiedsopgaven
 • Sport
 • Alle regio's

Nevenfuncties

Betaald:

 • Business Development Manager bij AEXUS B.V.

Onbetaald:

 • lid algemeen bestuur Bestuurdersvereniging VVD
 • vrijwilliger molen Schoonoord te Alverna/Wijchen
 • bestuurslid stichting fractie-assistentie VVD Provinciale Staten in Gelderland
 • lid Raad van Toezicht United Netherlands

Overige social media

Instagram

Facebook


Woordvoerder van thema's

 • Logistiek
 • Regionale bereikbaarheid
 • Mobiliteit
 • Infrastructuur
 • Regionaal OV
 • Fietsbeleid
 • Regio Rivierenland

Nevenfuncties

Betaald:

 • DGA Smits Legal Beheer B.V.
 • lid Klachtencommissie Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie
 • vastgoedbeheer Medelse Poort
 • managing partner Vattel B.V.
 • gemeenteraadslid VVD Tiel (tot 22 mei 2019) 

Onbetaald:

 • Stichting Beheer Smits Legal Incasso (geen vergoedingen van deze Stichting rechtstreeks maar via Smits Legal Beheer B.V.)  
 • lid Raad van Toezicht Stichting Servicepunt Thuiswonen
 • penningmeester Dag van de Ouderen Tiel
 • penningmeester fractiebestuur VVD Gelderland 

crt=0;crh=864;

K. (Koos) de Looff (VVD)

Fractielid

Telefoon: 0619572347

E-mail: koos.deLooff@psgelderland.nl

Betaalde nevenfuncties:

 • Directeur Hadivescha B.V. (Schadébo Den Bosch B.V. & B.V. VAL&S)
 • Zelfstandige, De Looff projectmanagement en advies

Onbetaalde nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting Bouwhistorie Nederland
 • Voorzitter Vereniging Vestingstad Zaltbommel
 • Penningmeester VVE De Lairesselaan G1-155 oneven
 • Bestuurslid Stichting De Torentuin
 • Voorzitter Vereniging Oud-Raadsleden gemeente Zaltbommel

 


Nevenfuncties

Betaald:

 • Commissaris NeD Tax Nederland BV

 • Commissaris Kliniek Rijk van Nijmegen BV

Onbetaald:

 • Penningmeester/plaatsvervangend voorzitter VVD Hart van Gelderland


Woordvoerder van thema's

 • Vitaal Platteland
 • Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Invoering Omgevingswet
 • Erfgoed & Monumentenzorg
 • Regio Veluwe (oost van de A28/Stedendriehoek)

Nevenfuncties

Betaald:

 • Raadscomissie ARZ van Hattem (tot 1 juli 2019)

Onbetaald:

 • Secretaris Stichting Fractie-Assistentie VVD in Provinciale Staten van Gelderland
 • Medezeggenschapsraad van onze openbare basisschool “‘t Palet” in Hattem, m.i.v. augustus 2019.

Woordvoerder van thema's

 • Wonen
 • Luchtvaart
 • Cultuur en media
 • Internationale betrekkingen
 • Achterhoek

Nevenfuncties

Betaald:

 • adviseur Public Affairs & Internationaal

Woordvoerder van thema's

 • Economie en innovatie
 • Milieu
 • Energietransitie / Klimaat
 • Culturele Infrastructuur
 • Omgevingsvergunningen en Handhaving
 • Herinneringstoerisme
 • Regio Arnhem-Nijmegen

Nevenfuncties

Betaald:

 • academiedirecteur Saxion
 • voorzitter Klachtencommissie ROC Rijn en IJssel
 • lid commissie nagekomen meldingen seksueel misbruik

Onbetaald:

 • lid beroepscommissie licentiezaken KNVB betaald voetbal
 • lid beroepscommissie licentiezaken KNVB amateurvoetbal
 • lid Partijcommissie Onderwijs & Wetenschappen VVD

Maak kennis met Corrie-Christine van der Woude via de drie-eenheid Geloof, Hoop en Liefde (PDF 80 kB)

Woordvoerder van thema's

 • Europese samenwerking
 • Water
 • Interprovinciaal overleg
 • Regio Foodvalley

Nevenfuncties

Betaald:

 • manager gemeente Rotterdam
 • adviseur Raad voor Cultuur OCW

Onbetaald:

 • bestuurslid ABEO (wijkvereniging voor Ede Oost)

Overige social media

Instagram