VVD (8 zetels)


crl=141;crw=701;crt=28;crh=468;

F.A.J. (Frederik) Peters (VVD)

Fractievoorzitter

Telefoon:

E-mail:

Woordvoerder van thema's

 • Algemeen Bestuur
 • Weerbare Overheid
 • Financiën
 • Gebiedsopgaven
 • Sport
 • Alle regio's

Nevenfuncties

Betaald:

 • Business Development Manager bij AEXUS B.V.

Onbetaald:

 • lid algemeen bestuur Bestuurdersvereniging VVD
 • vrijwilliger molen Schoonoord te Alverna/Wijchen
 • bestuurslid stichting fractie-assistentie VVD Provinciale Staten in Gelderland

Overige social media

Instagram

Facebook


crl=345;crw=1378;crt=85;crh=919;

M. (Mark) Smits (VVD)

Fractielid

Telefoon:

E-mail: marksmitsvvd@live.nl

Woordvoerder van thema's

 • Logistiek
 • Regionale bereikbaarheid
 • Mobiliteit
 • Infrastructuur
 • Regionaal OV
 • Fietsbeleid
 • Regio Rivierenland

Nevenfuncties

Betaald:

 • DGA Smits Legal Beheer B.V.
 • lid Klachtencommissie Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie
 • vastgoedbeheer Medelse Poort
 • managing partner Vattel B.V.
 • gemeenteraadslid VVD Tiel (tot 22 mei 2019) 

Onbetaald:

 • lid Raad van Toezicht Stichting Servicepunt Thuiswonen
 • penningmeester Stichting Solar Tiel
 • penningmeester Dag van de Ouderen Tiel
 • penningmeester fractiebestuur VVD Gelderland 

Woordvoerder van thema's

 • Leefbaarheid
 • Recreatie en toerisme
 • Onderwijs en arbeismarkt
 • Regio Veluwe

Woordvoerder van thema's

 • Vitaal Platteland
 • Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Invoering Omgevingswet
 • Erfgoed & Monumentenzorg
 • Regio Veluwe (oost van de A28/Stedendriehoek)

Nevenfuncties

Betaald:

 • Raadscomissie ARZ van Hattem (tot 1 juli 2019)

Onbetaald:

 • Secretaris Stichting Fractie-Assistentie VVD in Provinciale Staten van Gelderland
 • Medezeggenschapsraad van onze openbare basisschool “‘t Palet” in Hattem, m.i.v. augustus 2019.

crl=168;crw=700;crt=53;crh=467;

A.M. (Arthur) Boone (VVD)

Fractielid

Telefoon:

E-mail:

Woordvoerder van thema's

 • Bestuurlijke samenwerking
 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Regio Arnhem-Nijmegen

Nevenfuncties

Betaald:

 • directeur Fort Pannerden|
 • lid Raad van Toezicht Onderwijspecialisten

Overig social media

Facebook


crl=193;crw=700;crt=48;crh=467;

N. (Nicky) Eppich (VVD)

Fractielid

Telefoon:

E-mail:

Woordvoerder van thema's

 • Wonen
 • Luchtvaart
 • Cultuur en media
 • Internationale betrekkingen
 • Achterhoek

Nevenfuncties

Betaald:

 • adviseur Public Affairs & Internationaal

Woordvoerder van thema's

 • Economie en innovatie
 • Milieu
 • Energietransitie / Klimaat
 • Culturele Infrastructuur
 • Omgevingsvergunningen en Handhaving
 • Herinneringstoerisme
 • Regio Arnhem-Nijmegen

Nevenfuncties

Betaald:

 • academiedirecteur Saxion
 • voorzitter Klachtencommissie ROC Rijn en IJssel
 • lid commissie nagekomen meldingen seksueel misbruik

Onbetaald:

 • lid beroepscommissie licentiezaken KNVB betaald voetbal
 • lid beroepscommissie licentiezaken KNVB amateurvoetbal
 • lid Partijcommissie Onderwijs & Wetenschappen VVD

Woordvoerder van thema's

 • Europese samenwerking
 • Water
 • Interprovinciaal overleg
 • Regio Foodvalley

Nevenfuncties

Betaald:

 • manager gemeente Rotterdam
 • adviseur Raad voor Cultuur OCW

Onbetaald:

 • bestuurslid ABEO (wijkvereniging voor Ede Oost)

Overige social media

Instagram


Nevenfuncties

Betaald:

 • Commissaris NeD Tax Nederland BV

 • Commissaris Kliniek Rijk van Nijmegen BV

Onbetaald:

 • Penningmeester/plaatsvervangend voorzitter VVD Hart van Gelderland


crl=0;crw=2598;crt=531;crh=1732;

B. (Birkitta) Kortes (VVD)

Fractieassistent

Telefoon:

E-mail: vvd@ps.gelderland.nl