VVD (8 zetels)


Woordvoerder van thema's

 • Algemeen Bestuur
 • Veiligheid
 • Gebiedsopgaven
 • Sport
 • Wonen

Nevenfuncties

Betaald

 • Business Development Manager bij AEXUS B.V.

Onbetaald

 • lid algemeen bestuur Bestuurdersvereniging VVD
 • vrijwilliger molen Schoonoord te Alverna/Wijchen
 • bestuurslid stichting fractie-assistentie VVD Provinciale Staten in Gelderland

Overige social media

Instagram

Facebook


Woordvoerder van thema's

 • Logistiek
 • Regionale bereikbaarheid
 • Wegen
 • Fietsen

Nevenfuncties

Betaald

 • DGA Smits Legal Beheer B.V.
 • Lid Klachtencommissie Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie
 • Vastgoedbeheer Medelse Poort
 • Managing partner Vattel B.V.

Onbetaald

 • Stichting Beheer Smits Legal Incasso (geen vergoedingen van deze Stichting rechtstreeks maar via Smits Legal Beheer B.V.)  
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Servicepunt Thuiswonen
 • Penningmeester Dag van de Ouderen Tiel
 • Penningmeester fractiebestuur VVD Gelderland 

crt=0;crh=864;

Koos de Looff (VVD)

Fractielid

Telefoon: 06 19 57 23 47

E-mail: koos.deLooff@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Infrastructuur
 • Luchtvaart
 • OV
 • Vervoer over water
 • Financiën

Nevenfuncties

Betaalde nevenfuncties

 • Directeur Hadivescha B.V. (Schadébo Den Bosch B.V. & B.V. VAL&S)
 • Zelfstandige, De Looff projectmanagement en advies

Onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Bouwhistorie Nederland
 • Voorzitter Vereniging Vestingstad Zaltbommel
 • Penningmeester VVE de De Lairesselaan 61-155 oneven
 • Bestuurslid Stichting De Torentuin
 • Voorzitter Vereniging Oud-Raadsleden gemeente Zaltbommel

Woordvoerder van thema's:

 • Economie
 • Onderwijs & arbeidsmarkt
 • Innovatie
 • MKB

Nevenfuncties

Betaald

 • Directeur Corporate Finance NeD Tax Nederland BV

Onbetaald

 • Penningmeester/plaatsvervangend voorzitter VVD Hart van Gelderland


Woordvoerder van thema's

 • natuur
 • Landbouw
 • Omgevingswet/ruimte
 • Erfgoed

Nevenfuncties

Betaald

 • Raadscomissie ARZ van Hattem (tot 1 juli 2019)

Onbetaald

 • Algemeen Bestuurslid van Arbeiders Muziekvereniging Ontwaakt in Hattem
 • Secretaris Stichting Fractie-Assistentie VVD in Provinciale Staten van Gelderland
 • Medezeggenschapsraad van onze openbare basisschool “‘t Palet” in Hattem, m.i.v. augustus 2019.

Woordvoerder van thema's:

 • Recreatie en toerisme
 • Leefbaarheid
 • Media

Woordvoerder van thema's

 • Stikstof
 • Milieu
 • Energietransitie / klimaat
 • Cultuur
 • Herinneringstoerisme

Nevenfuncties

Betaald

 • directeur Saxion
 • lid commissie nagekomen meldingen seksueel misbruik
 • dga BSK-Consult

Onbetaald

 • lid beroepscommissie licentiezaken KNVB amateurvoetbal
 • lid Partijcommissie Onderwijs & Wetenschappen VVD

Maak kennis met Corrie-Christine van der Woude via de drie-eenheid Geloof, Hoop en Liefde (PDF 80 kB)

Woordvoerder van thema's

 • Europa
 • Water
 • Interprovinciaal overleg
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Sterk bestuur
 • Omgevingsvergunning/handhaving

Nevenfuncties

Betaald

 • manager gemeente Rotterdam
 • adviseur Raad voor Cultuur OCW

Onbetaald

 • bestuurslid ABEO (wijkvereniging voor Ede Oost)

Overige social media

Instagram


crt=54;crh=661;

Birkitta Kortes (VVD)

Fractieassistent

Telefoon: 06-49324000

E-mail: birkitta.kortes@psgelderland.nl