Uw onderwerp op de agenda

Wilt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten? Dat doet u door een burgerinitiatief in te dienen.

Indienen van burgerinitiatief

Het burgerinitiatief is een schriftelijk stuk dat u indient bij de voorzitter van Provinciale Staten. Hierin beschrijft u duidelijk en met onderbouwing welke beslissing Provinciale Staten volgens u moeten nemen. Als het burgerinitiatief aan alle voorwaarden voldoet, zijn Provinciale Staten verplicht het onderwerp op de agenda van hun vergadering te zetten.

Voorwaarden voor een burgerinitiatief

Een burgerinitiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat minimaal 750 andere inwoners van Gelderland van 16 jaar of ouder het voorstel ondersteunen. Ook moet het een onderwerp zijn waar de Provinciale Staten gezag over hebben. Een aantal onderwerpen is echter uitgesloten, waaronder de provinciale belastingen. Meer over de eisen die aan het burgerinitiatief gesteld zijn, leest u in hoofdstuk 11 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017.

Contact

Voor u een burgerinitiatief indient, kunt u eventueel eerst contact opnemen met de griffie.