Uw mooie plek in Gelderland

Wat zijn voor u mooie plekken in Gelderland? Dat kan een wijk zijn, een park of een natuurgebied. Maar ook een bedrijventerrein, binnenstad of mooi aangelegd windmolenpark. Plaats ze op het forum maak Gelderland Mooier.

Maak Gelderland mooier

Op het forum horen we graag welke gebieden u mooi of lelijk vindt, maar ook waarom en hoe het beter zou kunnen.

Iedereen met elkaar in gesprek

We nodigen iedereen uit om mee te denken. Niet alleen ontwerpers, onderzoekers en andere deskundigen, maar ook inwoners, ondernemers en bezoekers van het mooie Gelderland. Dit levendige, digitale gesprek levert de zogenaamde ‘gebiedenatlas’ op. Een bron van inspiratie met ideeën voor stedenbouw, architectuur en landschap.

Prijs voor ruimtelijke kwaliteit

Tenslotte kun je via Maak Gelderland Mooier ook stemmen voor de publieksprijs van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Deze Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit organiseren we eens per 2 jaar.