Uitvoeringsprogramma Cultuur & Erfgoed 2018 vastgesteld

7-12-2017 molen in landschap

Op 5 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2018 vastgesteld. Daarin is te lezen hoe en met welke middelen de provincie het komende jaar een bloeiend cultuur- en erfgoedklimaat wil stimuleren. We willen namelijk dat zoveel mogelijk Gelderse inwoners kunnen genieten van cultuur en erfgoed. We werken daarin met betrokken partijen aan 4 thema’s: Cultuur maken en beleven, Erfgoed ontwikkelen en beleven, Het verhaal van Gelderland en Beleef het zelf. In 2018 is hiervoor in totaal ruim €42 miljoen beschikbaar.

Voortzetting ingeslagen koers

GS zetten met dit uitvoeringsprogramma de ingeslagen koers van 2017 voort. Deze koers vloeit voort uit het beleidsprogramma ‘Beleef het mee!’ (2017-2020) zoals Provinciale Staten (PS) vaststelde in 2016. In 2018 is er meer geld voor cultuur- en erfgoed dan in het voorgaande jaar omdat PS in 2017 voor de periode tot met 2019 ruim €38 miljoen extra beschikbaar stelt. Gedeputeerde Josan Meijers vindt dat een goede zaak: ‘Gelderland heeft zo veel te bieden op het gebied van cultuur en erfgoed. Voor de eigen inwoners maar ook voor bezoekers uit Nederland én de rest van de wereld. Zoveel mogelijk mensen van al het moois laten genieten, daar gaan wij natuurlijk voor als provincie.’

Structurele steun voor De Gelderse basis

Ruim €23 miljoen is er in 2018 voor structurele ondersteuning van instellingen en activiteiten die van groot belang zijn voor een bloeiend cultuur- en erfgoedklimaat. Hiermee willen we deze ‘Gelderse Basis’ continuïteit bieden. Dan gaat het om ondersteuning van onder meer:

 • toneelgroep Oostpool
 • dansgezelschap Introdans
 • jeugdtheater Kwatta
 • productiehuis De Nieuwe Oost
 • het Nationaal Jeugd Orkest
 • orkest de Ereprijs
 • de Nederlandse Reisopera
 • biblioservice Gelderland (Rijnbrink)
 • de Bibliotheek Arnhem
 • Erfgoed Gelderland
 • Cultuurmij Oost
 • verschillende erfgoed- en monumentenorganisaties

Subsidieregelingen en festivals

Ook stellen we komend jaar bijna €19 miljoen beschikbaar uit de zogeheten flexibele programmeerruimte voor andere activiteiten die ook bijdragen aan een bloeiend cultureel- en erfgoedklimaat. Dit doen we onder andere door het openstellen van een aantal subsidieregelingen voor:

 • producties en festivals
 • talentontwikkeling
 • restauratie en instandhouding van rijks- en gemeentelijke monumenten
 • historische molens en stoomgemalen
 • cultuur- en erfgoedpacten
 • musea
 • cultuur- en erfgoedparticipatie

Ook zijn middelen gereserveerd voor festivals en evenementen als Go Short, Music Meeting, Biënnale Gelderland, Sonsbeek/State of fashion, Gebroeders van Limburg en Het Erfgoedfestival.

Nieuwe vormen van financiering

Verder gaat het college aan de slag met nieuwe en andere financieringsmogelijkheden voor de cultuur- en erfgoedsector. Zo is er bijvoorbeeld de komende jaren €7,5 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van laagrentende hypotheken aan Gelderse erfgoedeigenaren via het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Ook gaan we in 2018 door met matchfunding, op basis van een succesvolle pilot. Hierbij ondersteunen we succesvolle crowdfundingsprojecten met een donatie van 30% van het doelbedrag. Onze bijdrage bleek in de pilot als vliegwiel te fungeren waardoor het bedrag verviervoudigd kon worden met donaties vanuit de gehele provincie.

Lees meer: Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2018

Terug naar nieuwsoverzicht