Uitstel kapvergunning N319 (Berkelland) en inrichten informatiecentrum

3-5-2019 N319 bomenkap parkeerplek

We stellen de aanvraag om 343 bomen te kappen om de weg veiliger te maken en de cultuur historische bomenlaan te herstellen uit. Er komt een informatiecentrum om de plannen toe te lichten.

Informatiecentrum en gesprek

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de kap van 343 bomen langs de N319 bij de gemeente Berkelland leidde tot maatschappelijke onrust. Tijdens de uitstelperiode van de aanvraag richten we een informatiecentrum in de directe omgeving in. Kom hier kijken naar onze groen- en onderhoudsplannen en start een gesprek met ons. Het centrum is er over ongeveer 4 weken. De aanvraagperiode voor de vergunning is met 12 weken verlengd.

Veilige bermen

Een berm zonder obstakels vergroot de overlevingskans als iemand om welke reden dan ook van de weg raakt. Alle wegbeheerders in Nederland gaan uit van een berm van 4,5 meter met zo min mogelijk obstakels. In Gelderland gaan we daar genuanceerd mee om. Of bomen wel of niet blijven staan hangt van meer aspecten af. De weg moet goed bij het landschap passen. We onderzoeken welke dieren en planten gebruik maken van, of wonen in de bomen en beplanting. Hoe zorgen we ervoor dat dit meer en gevarieerder wordt? Hoe gezond zijn de bomen nu en wat verwachten we op langere termijn? Ook het beheer en onderhoud en draagvlak wegen mee bij de besluiten.

Behoud cultuurhistorische laan voor de toekomst

Langs de N319 tussen Groenlo en Ruurlo staan ongeveer 2.000 bomen langs de weg. Sommige bomen staan  direct naast de weg, andere staan er verder vanaf. Bijna 800 bomen staan binnen 4,5 meter van de weg. Kenmerkend is de cultuurhistorische bomenrij aan 2 kanten van de weg. Langs de parallelweg staat ook een rij. Die rijen zijn nu deels onderbroken. Veel bomen vielen weg. Hele stukken zijn kaal. We willen dat herstellen en voor de toekomst behouden. Vanwege de veiligheid en om te zorgen dat er in de toekomst ook bomenrijen staan, kappen we 343 bomen en planten we 430 bomen terug. De provincie plant verschillende boomsoorten, zodat ziekten en plagen minder kans hebben. Ook is dit aantrekkelijker voor planten en dieren. Op diverse plaatsen gebruiken we vangrail om de verkeersveiligheid te verhogen en bomen af te schermen.

Groot onderhoud

In het najaar vinden er onderhoudswerkzaamheden plaatsop de weg tussen Groenlo en Ruurlo. We vernieuwen onder andere het asfalt. We startten de voorbereidingen 2 jaar geleden. Het onderhoud is de aanleiding om te onderzoeken hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Tijdens de voorbereidingen overleggen we met diverse partijen, zoals gemeenten, politie, hulpdiensten, vervoerders, belangengroepen en bewoners. Waarschijnlijk stellen we het groot onderhoud uit.

Terug naar nieuwsoverzicht