Uitslag peiling Scherpenzeel verdient plek in de zienswijze

18-3-2021

Het college van Gedeputeerde Staten heeft met belangstelling kennis genomen van de peiling in Scherpenzeel over de herindeling. Het Gelders bestuur gaat er vanuit dat de gemeente Scherpenzeel de uitkomsten verwerkt in haar reactie op het herindelingsontwerp.

De peiling was een initiatief van college en raad van Scherpenzeel, om daarmee input te verzamelen voor hun zienswijze. Het Gelders college heeft dan ook geen mening over de uitslag en wacht de zienswijze van de gemeente af. De officiële inspraakprocedure over het herindelingsontwerp loopt nog tot in april 2021.

Het Gelders college is met name benieuwd naar de opvattingen onder de bevolking van Barneveld en Scherpenzeel over het herindelingsontwerp. Dat ontwerp is immers gemaakt mede op basis van een raadpleging onder de bevolking over wat zij belangrijk vinden in een gemeente. Die gaat dus verder dan een oppervlakkige voor-tegenpeiling.

Scherp beeld

Om daar een goed beeld van te krijgen organiseert de provincie begin april 2021 een onderzoek door Kieskompas onder de inwoners van beide gemeenten. De provincie wil scherp krijgen of de opvattingen van de inwoners goed zijn verwerkt in het herindelingsontwerp.

Gedeputeerde Jan Markink: “Ik begrijp dat het onderwerp veel emoties losmaakt. Mensen hebben het gevoel dat we ze iets afpakken. Maar het tegendeel is waar: we willen juist dat ze over 10 jaar ook nog in een gemeente wonen die er voor hen is. Met dit plan gaan we daarvoor zorgen. Scherpenzeel gaat het niet volhouden, niet zelfstandig. Ik vind het jammer dat het gemeentebestuur dat niet erkent, maar ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. Het is moeilijk toe te geven dat het probleem is groter dan de eigen polsstok reikt."

Schandalig

In een brief heeft het Scherpenzeelse college de gedeputeerde en de commissaris van de Koning beschuldigd van liegen en het verdraaien van informatie tijdens de webinars over het herindelingsontwerp. Jan Markink: “Dit proces mag veel losmaken, maar ik vind het ronduit schandalig dat het bestuur van Scherpenzeel, in de strijd voor haar zelfstandigheid, ons beschuldigt van liegen en verdraaien. Schandalig en bezijden de waarheid. In mijn hele loopbaan als bestuurder heb ik dat nog niet meegemaakt en ik werp dat ook ver van mij. We zullen binnenkort dan ook een stevig gesprek hierover aangaan met het bestuur."

De commissaris van de Koning, John Berends, voegt daar aan toe:  "Laat een ding duidelijk zijn: de belangen van de inwoners horen voorop te staan."

Terug naar nieuwsoverzicht