Uitnodiging hoorzitting inpassingsplan N839 Bemmel-Huissen

19-5-2017 N839 Bemmel Huissen

Gedeputeerde Staten (GS) stellen Provinciale Staten (PS) voor om veranderingen aan te brengen aan de Van Elkweg / Karstraat op de N839 tussen Bemmel en Huissen. GS verwachten dat het verkeer hier in de toekomst toeneemt, onder andere omdat Rijk en provincie de A15 doortrekken naar de A12 en de A12 verbreden. Daarom willen GS de capaciteit van de weg verruimen. Om deze aanpassingen aan de provinciale wegen te kunnen doen, moeten PS een inpassingsplan vaststellen. Op 6 juni 2017 houdt de commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) over dit inpassingsplan een hoorzitting.

Zienswijzen ingediend

In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld en wat de gevolgen zijn voor de ruimte eromheen. Mensen konden eind 2016 reageren op het ontwerp-inpassingsplan N839 Bemmel-Huissen. GS hebben toen 10 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gaan bijvoorbeeld over geluid, aantal toe- en afritten en overlast voor bedrijven. Bekijk het inpassingsplan, de zienswijzennota en een visualisatie.

Uitnodiging hoorzitting

Provinciale Staten zijn benieuwd naar de reactie van Gelderlanders op het inpassingsplan N839 Bemmel-Huissen. Daarom organiseert de commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) een hoorzitting op 6 juni 2017 om 19.00 uur in zalencentrum De Kolk, Van der Mondeweg 9-11 in Haalderen. Wie zijn/haar mening wil geven, kan tot uiterlijk 1 juni 2017 12.00 uur, spreektijd aanvragen via griffie@gelderland.nl.

BOC overlegt, PS besluiten

De commissie BOC bespreekt de plannen met GS op 14 juni 2017, vanaf 13.30 uur. PS besluiten op 28 juni 2017 over het inpassingsplan. Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden bij beide vergaderingen de discussie bijwonen in het stadhuis van Arnhem, Koningsstraat 38 in Arnhem.

Terug naar nieuwsoverzicht