Uitgebreide controle op verkoop en opslag van vuurwerk

22-12-2017 Vuurwerk

In Gelderland zijn 242 vuurwerkopslagplaatsen en -verkooppunten. Gespecialiseerde toezichthouders van de omgevingsdiensten bezoeken alle opslagplaatsen en verkooppunten. Zij doen dit namens de provincie en gemeenten.

Samenwerking met brandweer en politie

Bij de controles werken de omgevingsdiensten nauw samen met brandweer en politie. Het doel van deze gezamenlijke acties is om met alle betrokken handhavingspartners een zo laag mogelijk (veiligheids)risico te bereiken. Dit doen ze door de controles af te stemmen of samen uit te voeren.

Geen vuurwerkverkoop tijdens oudjaarsdag

De bedrijven die vuurwerk verkopen én opslaan zijn aan strenge eisen gebonden. Naast de reguliere controles, waarbij ook gekeken wordt naar de herkomst van het vuurwerk, zijn er ook de controles tijdens de verkoopdagen. In 2017 mogen bedrijven geen vuurwerk verkopen op oudejaarsdag, omdat dit een zondag is. De laatste verkoopdag is op 30 december 2017.

Vuurwerkbesluit

Alles wat met vuurwerk te maken heeft, is vastgelegd in het Vuurwerkbesluit. Aan de hoeveelheid opslag van vuurwerk is geen grens gesteld. Wel staat precies beschreven hoe opslagplaatsen en verkooppunten hun vuurwerk moeten opgeslaan en verpakken. De opslag moet plaatsvinden in (buffer)bewaarplaatsen. Ook tijdens de verkoop worden er eisen gesteld. Zo mag er maar een beperkte hoeveelheid vuurwerk op en achter de verkoopbalie staan. Uiteraard is brandveiligheid een belangrijk onderdeel van de controle. De sprinklerinstallatie en de hoogte van het opstapelen van het vuurwerk, toezichthouders kijken alles na tot in de kleinste details. De vuurwerkhandelaren werken daar goed aan mee. Het is ook in hun belang dat alles veilig en goed gebeurt.

Toezicht en handhaving door gemeente en provincie

In Gelderland zijn 6 grote vuurwerkopslagplaatsen. Hiervoor is de provincie het bevoegd gezag. Voor de overige verkooppunten zijn gemeenten verantwoordelijk. Er is een provinciale vuurwerkcoördinator die ook nauw contact heeft met andere vuurwerkcoördinatoren in Nederland.

Vuurwerk afsteken: doe het veilig

Wij wensen iedereen een hele fijne jaarwisseling en een goed 2018. Vuurwerk afsteken? Doe het wel veilig!

Terug naar nieuwsoverzicht