Uitgangspuntennotitie Vrijheid vastgesteld

27-2-2020 Geef vrijheid door bal

Als eerste aanzet naar het beleidsplan stelden Gedeputeerde Staten een uitgangspuntennotitie Vrijheid vast. De provincie geeft daarin aan na te denken over een nieuwe invulling van de waarde van vrijheid.

Voortgang programma Vrijheid!

De aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus ontregelen ons dagelijks leven en onze werkzaamheden. Hoe we ons werk door kunnen laten gaan in deze bijzondere tijd, zullen we gezamenlijk moeten ontdekken. De aangescherpte maatregelen betekenen ook een aanscherping voor de planning van het programma Vrijheid. De oorspronkelijke planning is, mede door het moeten annuleren van de inspraakavond en het gesprek met de Staten, niet meer reëel. We realiseren ons dat dit consequenties heeft voor de inspraakprocedure.

Tot 6 april 2020 om 17.00 uur bent u in ieder geval in de gelegenheid om schriftelijk uw inspraak op onze uitgangspuntennotitie achter te laten door te mailen naar vrijheid@gelderland.nl.

Zodra er meer duidelijkheid over een nieuwe planning is, delen wij dit uiteraard met u. Als u meer toelichting wilt op de notitie of andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met het provincieloket.

75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Daarnaast vieren we dat we al 75 jaar in vrijheid leven! Voor veel mensen lijkt vrijheid heel vanzelfsprekend. Iets waarbij je nooit echt stilstaat. Maar is vrijheid wel zo vanzelfsprekend? Vrijheid is van onschatbare waarde. Wij willen dat besef levend houden, zodat we met elkaar in vrijheid kunnen blijven leven!

Documenten 

Terug naar nieuwsoverzicht