UNESCO nominatie voor Nieuwe Hollandse Waterlinie

20-4-2017 Met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de betrokken partijen hun symbolische handtekening gezet.

Donderdag 20 april 2017 was de feestelijke ondertekening van de steunbetuiging voor de UNESCO nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW is landelijk erkend als waardevol erfgoed en maakt kans om in 2019 in aanmerking te komen voor een UNESCO Werelderfgoed status.

Steun aan Liniecommissie

Bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren die deel uit maken van het toekomstig Werelderfgoed hebben hun steunbetuiging aangeboden aan de 4 gedeputeerden van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Deze gedeputeerden vormen samen de Liniecommissie.

Bescherming tegen de vijand

Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie: ‘Nederlanders zijn altijd heel ingenieus met ‘ons water’ geweest. We maakten land van water, en water van land. Dijken, waterwerken, we kennen het allemaal. Maar we gebruikten water lang geleden ook vaak als militaire verdediging. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daar een geweldig mooi voorbeeld van. Forten, kazematten en open schootsvelden boden samen met de rivieren bescherming tegen de vijand. Een onderdeel van onze geschiedenis dat niet verloren mag gaan, maar dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Een nominatie voor Unesco’s Werelderfgoed zou ons daarbij enorm helpen.’

Toeristisch en recreatief gebied

De NHW is een in 1815 ingenieuze militaire verdedigingslinie dat zich de afgelopen decennia ontwikkelde tot een toeristisch en recreatief gebied. Gelderland werkt sinds 2002 samen met publieke en private partijen aan het behoud door ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Partijen zetten symbolische handtekening

Met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de vertegenwoordigers van betrokken partijen hun symbolische handtekening gezet. Deze houten puzzel is gemaakt door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterline in Geldermalsen.

Terug naar nieuwsoverzicht