UNESCO-Werelderfgoedstatus voor Limes

27-7-2021

Nederland heeft er een icoon van wereldformaat bij. Op 27 juli 2021 heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de Neder-Germaanse Limes de status van Werelderfgoed toegekend. De Limes is de oude grens van het Romeinse Rijk, die onder andere door Gelderland loopt. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van het Nederlandse deel van de Limes, vertegenwoordigd door in totaal 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, verspreid over de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Gedeputeerde Peter Drenth: “We hebben dit unieke en bijzondere erfgoed binnen onze provinciegrenzen. De werelderfgoedstatus laat zien hoe bijzonder dat ook echt is. De werelderfgoedstatus is daarnaast ook een verdiende erkenning voor iedereen die heel hard gewerkt heeft om dit unieke erfgoed te behouden voor de toekomst. Ik zou zeggen: ga vooral ook zelf kijken. Bijvoorbeeld het aquaduct in Berg en Dal. Of in Nijmegen, dat als legioensvestiging ook een bijzondere plek inneemt. Gelderland heeft een rijke historie en deze  laten we graag zien.”

12 Nederlandse erfgoederen met werelderfgoedstatus

Met de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de Neder-Germaanse Limes staan nu in totaal 12 erfgoederen in Nederland op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Eerder deze week besloot het Werelderfgoedcomité  om de Koloniën van Weldadigheid en de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe te voegen aan de Werelderfgoedlijst.


Klik hier voor een grotere versie van de kaart.


Neder-Germanië

In 2020 heeft Nederland samen met Duitsland een deel van de Limes voorgedragen voor de Werelderfgoedstatus. Het gaat om het deel dat de grens vormde van de Romeinse provincie Neder-Germanië. Sommige delen van de Limes zijn al ingeschreven, zoals de Muur van Hadrianus (Verenigd-Koninkrijk) en de Boven-Germaanse Limes. Andere delen zijn in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Kenmerkend voor het deel dat nu is toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst, de Neder-Germaanse Limes, zijn onder meer de vernieuwende manieren die de Romeinen bedachten om met de grillige rivier om te gaan. Andere kenmerken zijn het netwerk van forten dat langs de rivier is gebouwd en de bijzonder goed bewaarde houtresten.  

Grens van vroeger en nu

De Limes vormt een lint van archeologische schatten door Nederland. De afgelopen jaren werkten heel veel vrijwilligers, gemeenten en andere organisaties aan het vergroten van de bekendheid van de Limes in Nederland. Niet alleen op de plaatsen die nu de status van Werelderfgoed hebben gekregen, maar ook op andere plaatsen en online. Rond Open Monumentendag (11 en 12 september 2021) vinden verschillende activiteiten plaats om de nieuw verworven status te vieren. Informatie hierover vindt u op de website Romeinen.nl. De betrokken overheden blijven komende jaren samenwerken om het netwerk van partners en betrokkenen verder te versterken en de bekendheid van de Limes te vergroten.

Terug naar nieuwsoverzicht