Transcript POP3 Innovatieve Concepten

We zien een breed beeld van een melkveehouderij. Een grijze Renault maakt een draai, rijdt een oprit op en stopt.

We zijn hier in Brummen, Cortenoever.

Ik heb een melkveebedrijf
aan de IJssel gelegen.

We zien Ton en Bart van dichtbij die de auto uit stappen en de deuren dicht doen.

Achter ons zien we een bufferstrook
die ervoor zorgt dat als er...

Jan's naamtitel komt in beeld: Jan Willem Breukink, Melkveehouder. We zien hem van dichtbij met op de achtergrond het melkveebedrijf en de bufferstrook onscherp.

een afspoeling van nutriënten naar het
oppervlaktewater kan plaatsvinden...

We zien de takken van een boom van dichtbij.

dat die wordt tegengehouden
door een wortelscherm.

In deze situatie zijn dat de hazelaars.

We zien de bollen op de takken van een boom van dichtbij.

En als bijkomend voordeel
hebben we nu een notenteelt.

We zien een zakje met noten op tafel liggen van dichtbij.

Dat kon hartstikke goed binnen
innovatieve concepten.

Ton en Bart komen de trap op en lopen de ruimte binnen richting Jan. We zien Jan op de voorgrond onscherp aan tafel met een flyer in zijn hand.

Dat hebben we verder uitgewerkt.

We zien Bart en Ton die aanschuiven aan tafel terwijl ze in gesprek zijn met Jan.

En zo is het begonnen.

Je zoekt natuurlijk naar de mogelijkheden,
het kost allemaal geld en tijd.

Ton's naamtitel komt in beeld: Ton Baltissen, Penvoerder. We zien hem van dichtbij met op de achtergrond het melkveebedrijf onscherp.

Dan is het interessant als
Gelderland de mogelijkheden biedt...

We zien van dichtbij dat Ton tegen Jan praat. Jan zien we op de achtergrond onscherp, hij luistert aandachtig.

om in een POP3-regeling
je eigen concepten te ontwikkelen.

We zien de handen van Ton die gebaren maken terwijl hij iets uitlegt.

En dat is het mooie van die regeling.

Nu zien we Jan scherp in beeld en van dichtbij. Hij reageert op wat Ton vertelt.

We horen vanuit beleidsmakers allerlei
signalen over verbreding, verduurzaming...

We zien Jan van dichtbij met op de achtergrond het melkveebedrijf en de bufferstrook onscherp.

en dan ga je als
ondernemer ook nadenken...

Hoe neem ik met mijn
bedrijf daaraan deel?

We zien Bart, Ton en Jan aan tafel in een breed beeld.

Van dichtbij zien we Ton bladeren door een boekje met informatie.

Daar passen dus de
walnoten heel goed bij.

Ton Baltissen van CropEye...

die heeft mij daarin begeleid.

We zien Ton die kijkt en wijst naar het informatieboekje en praat tegen Jan en Bart.

CropEye heeft de aanvraag gedaan en
mij ontzorgd als het gaat om alle...

We zien Jan van dichtbij met op de achtergrond het melkveebedrijf en de bufferstrook onscherp.

monitoring en regels
rondom de subsidie.

We zien Jan en Ton lopen op het gras naar een boom.

Jan Willem Breukink.
Die wilde wel landschappelijke inpassing.

Ton bukt en kijkt naar een kaartje dat aan de boom hangt. Jan buigt een beetje naar voren en schraapt wat van de boom af.

Die wilde notenteelt.

Een bufferstrook had hij tot 2017
nog niet van gehoord.

We zien Ton dat naar boven en weer naar beneden kijkt terwijl hij tegen Jan praat. Jan staat op de voorgrond onscherp.

Maar dat is er
wel uitgekomen...

je ziet bij meerdere ondernemers
al bufferstroken liggen.

Wie zien Ton wijzen naar boven. Hij praat tegen Jan. Jan lacht naar hem en antwoordt terug.

Het wordt ook breed verspreid, de kennis.

Het wordt openbaar gemaakt,
anderen kunnen ervan profiteren.

We zien Ton van dichtbij. Hij kijkt naar beneden, kijkt op terwijl hij lacht en kijkt weer naar beneden.

Van de kennis die opgedaan wordt
in een POP3-project.

Het melkveebedrijf zien we breed in beeld.

We zijn op weg naar een
duurzamere landbouw.

Bart en Ton lopen langs de koeien richting de camera terwijl ze praten. De koeien grazen aan het hooi aan de linkerkant.

Die willen we met elkaar,
dus we willen...

dat de landbouw wat doet aan
klimaat en biodiversiteit...

Bart's naamtitel komt in beeld: Bart Bremmer, Lid Klankbordgroep. We zien hem van dichtbij met op de achtergrond de koeien onscherp.

dierenwelzijn, bestrijdingsmiddelen.

Er zijn best heel veel agrarische
ondernemers die ideeën hebben.

We zien Ton en Bart praten tegen elkaar van dichtbij.

Maar die hebben ook
een bedrijf te runnen...

We zien een koe dat eet van het hooi. Langzaam zien we een kauwende koe ernaast.

dus die hebben
een stukje ruimte nodig.

Die hebben andere partijen nodig,
een stukje financiering nodig.

We zien Bart van dichtbij met de koeien op de achtergrond onscherp.

En die POP3-regeling
Innovatieve concepten...

die biedt die ruimte...

We zien drie koeien eten van het hooi. Het beeld draait naar Bart en Ton die met elkaar praten en naar de koeien kijken.

voor die agrarische ondernemers...

om daarmee aan de slag te gaan
samen met anderen.

Bart, Jan en Ton lopen op het gras.

Door die samenwerking met Tom, die
op dit moment nog steeds loopt...

We zien een tak van dichtbij. Vervolgens wordt Jan scherp in beeld gebracht, hij praat met Bart en Ton.

geef je mekaar een hoop informatie en
speel je elkaar een hoop informatie toe...

Bart, Jan en Ton staan voor een boom en naar elkaar toe. We zien ze breed in beeld. Ton legt iets uit aan Jan en Bart.

Van dichtbij zien we dat Jan gebaren maakt met zijn hand.

en hoop je natuurlijk ook andere
ondernemers enthousiast te krijgen.

Het beeld wisselt van Ton, Bart en Jan die met elkaar praten en naar elkaar luisteren.

Dit is een goed voorbeeld van een
innovatief concept.

We zien Bart van dichtbij met de koeien op de achtergrond onscherp.

Je kunt ook aan andere dingen
denken, dus het kan vrij technisch zijn.

Of het kan gaan over het op een andere
manier managen...

We zien de bollen op de takken van een boom van dichtbij.

van een boerenbedrijf
op bepaalde aspecten, dus op bodem...

We zien Bart, Ton en Jan aandachtig naar een boom kijken. Ton wijst iets aan en Jan voelt aan de tak van de boom.

mest, hoe je met je dieren omgaat...

Ton maakt gebaren met zijn handen terwijl hij uitleg geeft.

Maar het kan ook gaan over
nieuwe verdienmodellen.

Andere manieren van samenwerken in
de keten...

We zien Bart dat luistert naar Ton, met Ton onscherp op de voorgrond.

Boer-Burger verbinding...

Bart, Jan en Ton staan voor een boom naar elkaar toe terwijl ze praten. We zien ze breed in beeld.

Daar valt dus eigenlijk heel veel onder.

Onder innovatieve concepten.

De titel: POP3 Innovatieve Concepten komt in beeld.
Ga voor meer informatie naar Gelderland.nl/subsidies/innovatieveconcepten