Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wilt u tijdelijke verkeersmaatregelen treffen voor werkzaamheden of een evenement op of langs een provinciale weg? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan om omleidingsborden of wegafzettingen. Voor een goede behandeling van de aanvraag overleggen we met verschillende partijen zoals politie, gemeenten en andere wegbeheerders. Dien uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren in.

Voorwaarden

Onze verkeerskundige beoordeelt de vergunning voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit is maatwerk.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het formulier 'Bijzonder gebruik van wegen'. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.