Tien aanvragen voor subsidie Stal van de toekomst

7-2-2019 Koeien in een stal

Tien Gelderse veehouders willen gebruik maken van de subsidie Stallen van de toekomst. Ze hebben subsidie aangevraagd om een duurzame stal te kunnen bouwen, waarin ze zoveel mogelijk zelf energie opwekken. Het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen moet in deze stallen zo laag mogelijk zijn.

Subsidie voor veehouders

Tussen 26 november en 31 januari 2019 konden veehouders een aanvraag indienen. In totaal is voor €4,9 miljoen aan subsidie aangevraagd. Voor deze subsidie is €2,2 miljoen beschikbaar. Een deel hiervan is Europees geld. Gedeputeerde Peter Drenth is blij met het aantal aanvragen: ‘Dat betekent dat veel Gelderse bedrijven nadenken over de toekomst. En dat is belangrijk, want we moeten het samen doen.’

Extra voorwaarden

Een commissie van deskundigen beoordeelt de aanvragen. De nieuwe stallen moeten ook aan een aantal extra voorwaarden voldoen. De stal moet bijvoorbeeld gebouwd worden van herwonnen grondstoffen. Of zorgen voor een verbetering van dierenwelzijn. De beste aanvragen krijgen uiteindelijk de subsidie.

Minimaal 3 Stallen van de toekomst

De provincie Gelderland wil dat er in 2019 minimaal 3 ‘Stallen van de toekomst’ in Gelderland komen. Dat staat in de begroting voor 2019. Het is een onderdeel van de plannen om de hoeveelheid uitstoot van CO2 in Gelderland te verlagen. Die moet in 2030 55% minder zijn. Daarvoor is geld beschikbaar: €360 miljoen voor de komende 12 jaar. De aanvragers krijgen binnen 22 weken te horen of hun aanvraag is toegekend.

Terug naar nieuwsoverzicht