Slotbijeenkomst Bicycle Architecture Biennale

21-12-2018 Visualisatie stationsgebied

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Deze vraag stond centraal op 18 december 2018 tijdens de slotbijeenkomst van de Bicycle Architecture Biennale in de Eusebiuskerk in Arnhem. Reindert Augustijn, Bart Reuser en Louise Vogel Kielgast schetsten daar een nieuwe kijk op onze leefomgeving.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

De mens als uitgangspunt bij de ruimtelijke ontwikkeling in steden en dorpen. Dat ziet Reindert Augustijn van de provincie Gelderland vanuit de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. De ruimte die de auto inneemt moet meer in balans komen met alle andere functies die ook een beroep doen op de beschikbare ruimte. Zo motiveren we bijvoorbeeld meer mensen om de fiets te pakken en de auto te laten staan.

Van 28% naar 35% op de fiets

Heel Gelderland Fietst en FietsLab Gelderland werken eraan om meer mensen op de fiets te krijgen. In de omgevingsvisie staat een groei van 28% naar 35% mensen op de fiets. Dat vraagt om actie. De Gelderse Aanpak bestaat uit investeringen op fietsinfrastructuur, inzet op bewustwording en de fiets op de ruimtelijke agenda. Bart Reuser van Next Architects, zette ons aan het denken over de noodzaak om altijd te zorgen voor een gelijkwaardige verbinding en goede aansluiting voor auto, fiets en lopend. Ook noemt hij de beleving van de omgeving als een belangrijk onderdeel van het ontwerp van nieuwe infrastructuur. De Zalige Brug in Nijmegen laat zien hoe we door een fysieke verbinding de omgeving anders ervaren.

Ruimte om te leven

Onze openbare ruimte bestaat niet alleen uit de dingen die je ziet zoals wegen, gebouwen, bomen, de straat. Maar ook uit het leven wat zich op straat afspeelt. Zo vertelde Louise Vogel Kielgast van de firma Gehl. Daarom moeten we de openbare ruimte bewust vormgeven naar onze menselijke maat. Door inzicht in menselijk gedrag en de cijfers over het gebruik van de ruimte kunnen we gericht strategische keuzes maken en onze schaarse ruimte optimaal in richten. 

Het werken aan de ambitieuze doelstellingen van de provincie Gelderland ontstijgt de tekentafel. Alleen door politieke wil, durf en samenwerking is het mogelijk om onze ambities te halen. Heel Gelderland Fietst gelooft dat alle ingrediënten op dit moment in Gelderland aanwezig zijn. We nodigen dan ook iedereen uit om samen te werken aan een Gaaf Gelderland. 

Terug naar nieuwsoverzicht